Consector Förklarar
4 viktiga ekonomiska punkter att ha koll på när du får barn

4 viktiga ekonomiska punkter att ha koll på när du får barn

Att få barn är en enorm omställning i livet som skapar stora förändringar i din privatekonomi. När heltidslönen ersätts av föräldrapenning kommer den fasta inkomsten att minska med några tusenlappar per månad. På det tillkommer ökade fasta månadskostnader med i snitt cirka 1 650 kronor per månad, enligt Konsumentverket.

Oavsett om du väntar barn, är hemma med småbarn eller har skolbarn hemma så kan du räkna med stora utgifter som växer med barnen. Det gäller att både ha koll på inkomster, utgifter och sparande och skaffa en plan för framtiden. När barnen börjar förskolan är det inte bara barnomsorgsavgift som kostar, utan det krävs även ordentliga kläder och ombyten som håller för lek och slitage. Förmodligen kommer de även att vilja utöva aktiviteter och så småningom studera, ta körkort och köpa hus. Under årens gång handlar det om mycket pengar och det är en god idé att planera och spara för sådana utgifter vid ett så tidigt skede som möjligt för att kunna ge sina barn de bästa förutsättningarna i livet.

För att underlätta för dig har vi samlat fyra viktiga ekonomiska punkter att tänka extra på redan innan du får barn.

Bekanta dig med SGI:n

Föräldrapenningen baseras på hur mycket du tjänar när barnet föds. Jobbar du heltid och har fast anställning baseras SGI:n (den sjukpenningsgrundandende inkomsten) på lönen. För att ha rätt till SGI måste du ha varit anställd 180 dagar i sträck före föräldraledigheten och får då ut 80 procent av lönen i föräldrapenning. I arbeten som har kollektivavtal har man ofta rätt till föräldralön från jobbet, vilket innebär att arbetsgivaren täcker upp så att du får 90 procent av lönen. Har du inte rätt till SGI gäller ersättning enligt grundnivån, som är 250 kronor per dag vilket kan göra extremt stora förändringar i ekonomin.

Planera och gör en budget

Oavsett hur din ekonomi ser ut idag så kommer den med största sannolikhet att förändras när du får barn. Ett bra tips är att skapa en budget för att se över dina inkomster och utgifter. En budget ger en överblick kring var du kan minska på kostnaderna och hur mycket du kan lägga på sparande.

Fundera på vad som är viktigt för dig att prioritera, vilka nya utgifter du kommer att få framöver och planera ett sparande och en buffert utifrån det. Du kanske behöver en större bil nu när ni blir fler i familjen? Eller så kanske det är något som kan vänta till senare?

Sparande

Det gäller att tänka långsiktigt när det kommer till sparande. En rekommendation är att ha som mål att spara så mycket som möjligt varje månad, för att i framtiden kunna finansiera större köp som cyklar, mopeder, körkort, studier och liknande.

Se sparandet som en fast månadskostnad i din budget. Väntar du till slutet av månaden är det lätt hänt att du spenderar mer än vad du tänkt, vilket ger mindre utrymme för sparande. Det kanske kan kännas övermäktigt att planera så långt framöver, men långsiktiga mål och delmål kommer att underlätta många gånger genom åren.

Ekonomisk trygghet

Ett barn innebär ett stort ansvar och därför är det viktigt med ekonomisk trygghet och en bra plan om det oväntade händer – barnet blir sjukt, du förlorar jobbet, någon blir långtidssjukskriven eller andra oförutsägbara saker. Det första du bör göra är att titta över försäkringarna, både för dig och hemmet men allra mest för barnen. Försäkringar är en ovärderlig trygghet om någonting händer. Se även över ditt anställningsskydd, framför allt ditt fackliga skydd. Se till att du som minst är medlem i respektive a-kassa, men fundera även på att gå med i ett fackförbund om du inte redan är det.

Att ha barn är den största omställningen i livet, inte bara ekonomiskt. Trots att det kostar mycket pengar så kan vi lova att det är värt varenda krona!