Consector Förklarar
Nu får bankerna ge alla bolånetagare amorteringsfritt

Nu får bankerna ge alla bolånetagare amorteringsfritt

För att underlätta för de som drabbats ekonomiskt av Coronavirusets framfart har regeringen tagit fram ett förslag på att tillfälligt skrota amorteringskraven på bolån. Vi reder ut vad som gäller.

Coronapandemin påverkar de flesta av oss på ett eller annat sätt. Utöver de uppenbara påföljderna från smittspridning har pandemin också fått stora konsekvenser på ekonomin både i Sverige och världen. Regeringen spår en hög arbetslöshet och en kraftig inbromsning av planerade investeringar som en konsekvens av det osäkra världsläget.

Under de senaste veckorna har regeringen ingripit för att på olika sätt at stävja den nu försvagade svenska ekonomin. Några av insatserna och hur de påverkar din privatekonomi kan du läsa om här. Utöver de redan presenterade åtgärderna kommer nu ytterligare ett förslag som innebär att banker kan ge alla bolånetagare undantag från de rådande amorteringsreglerna med start den 14 april 2020.

Så funkar amorteringskravet i dag

Dagens amorteringskrav innebär att du varje år behöver amortera mellan 0 och 3 procent av bolånet. Amorteringskravet beräknas fram utifrån två olika parametrar, där den ena är belåningsgrad och den andra är skuldkvot. Belåningsgrad beräknas utifrån andel bolån i förhållande till bostadens värde och skuldkvot utifrån bolån i förhållande till hushållets inkomster.

Amorteringskrav utifrån belåningsgrad gäller sedan 1 juni 2016 och innebär amortering mellan 0-2 procent per år. Amorteringskrav utifrån skuldkvot gäller sedan 1 mars 2018 och innebär en årlig amortering på mellan 0-1 procent.

Bolån som är tagna innan de datum som reglerna började gälla omfattas inte av kraven. Utökar du ditt bolån efter kravens införande så gäller de nya kraven, dock med möjlighet till vissa undantagsregler. Mer information om rådande amorteringskrav hittar du här.

Undantag ska stärka hushållens ekonomi

Det finns redan idag möjlighet att få amorteringslättnad enligt amorteringskravets regelverk om du hamnar i ekonomiska svårigheter.

Det nya beslutet som Finansinspektionen fattat ger bankerna en betydligt större möjlighet till att bevilja undantag från amorteringskraven. Detta gäller alla bolånetagare – nya som befintliga – oavsett om du drabbats eller kommer att drabbas ekonomiskt av rådande coronakris eller inte. Observera att det fortsatt kommer krävas att du klarar amorteringskravet i din kreditbedömning när du ansöker om ett nytt bolån. Avtalade räntor berörs inte av förslaget utan dessa ska betalas som vanligt.

För de allra flesta hushåll är bolåneutgiften den största utgiftsposten varje månad. Ett undantag från reglerna spås därför vara av stor vikt för hushållens fortsatta betalningsförmåga och ökar samtidigt hushållens marginaler. Regelundantaget gäller från och med den 14 april 2020 till och med 31 augusti 2021. Därefter görs en utvärdering och beslut fattas om det fortfarande är aktuellt eller om det ska upphöra.

Ett befintligt bolån kommer inte automatiskt att bli amorteringsfritt till följd av regelundantaget. Du behöver själv ta kontakt med din bank för att ansöka om att ditt lån ska bli fritt från amortering.