Consector Förklarar
Amorteringskrav 2018 – här är allt du behöver veta

Amorteringskrav 2018 – här är allt du behöver veta

Det kan vara svårt att förstå sig på amortering och de nya lagarna som förändrats de senaste åren. Många tycker att amorteringskraven känns som en djungel, och det blir inte lättare när spelreglerna ändras titt som tätt. Vi förklarar hur amorteringskraven för bostadslån ser ut idag, nu när de nya lagarna trätt i kraft.

Vad är amortering?

Att amortera innebär att man betalar av på sin skuld. Till skillnad från ränta där du betalar för själva lånet är amorteringen det belopp du betalar för att minska ditt lån. Tidigare har det funnits större möjligheter att ta amorteringsfria lån, vilket innebär att du endast betalar ränta och därmed inte betalar av något på själva skulden.

Varför skärps amorteringskraven?

När du tar ett bostadslån vill bankerna såklart att du betalar tillbaka lånet (amorterar) och inte bara betalar ränta. Hushållens skulder har stigit mer och mer och blivit orimligt stora i förhållande till inkomsterna. I samband med bostadspriserna som skenat iväg de senaste åren, är detta något som är väldigt oroväckande för landets ekonomi.

Anledningen till skärpta amorteringskrav beror just på hushållens stigande skulder som innebär att sårbarheter byggs upp i svensk ekonomi. För att undvika att den svenska ekonomin tar skada skärptes amorteringskraven ytterligare den första mars 2018, efter önskemål från FI, Finansinspektionen.

Amorteringskrav 2018

Så här ser dagens amorteringskrav ut, tillsammans med den nya delen som gäller för dig som tar ett nytt bolån. Det nya kravet innebär att du som tar ett nytt lån på som överstiger 4,5 gånger din bruttoinkomst, får extra amortering. Då måste du utöver det tidigare amorteringskravet betala 1 procentenhet extra av bolånet varje år.

Alla nya bolån med en belåningsgrad över 50 procent måste amorteras.

För lån mellan 50-70 procent måste du amortera minst 1 procent av den totala skulden varje år.

Lån över 70-85 procent ska amortera minst 2 procent av den totala skulden varje år.

För dig som tar nytt bolån och lånar 4,5 gånger över din bruttoårsinkomst gäller 1 procent ytterligare i amortering till dess att låner underskrider 4,5 gånger din bruttoinkomst.*

*Den del av amorteringskravet som skärptes ytterligare den första mars i år.

Vem blir drabbad av de nya amorteringskraven?

Generellt så är det yngre personer som bor i storstäder, framför allt de som är nya på bostadsmarknaden. Ensamstående påverkas mer än sammanboende och även unga par som inte ägt sin bostad så länge och behöver flytta till villa eller större lägenhet när familjen blir större. Föräldraledighet och arbetstidsförkortning innebär ofta att inkomsterna inte räcker för att hamna på rätt sida av lånetaket.

Hur vet du om du drabbas?

Om du redan har ett lån som du inte planerar att ändra eller flytta på drabbas du inte av de nya amorteringskraven. För att ta reda på om amorteringskravet påverkar dig beräknar du din skuldkvot på ditt kommande lån:

Ditt totala bolån / Din totala årsinkomst (innan skatt).

Är skuldkvoten större än 450 procent innebär det att du måste amortera 1 procent ytterligare.

Är det något du har funderingar över eller något som känns oklart, tveka inte på att kontakta oss så berättar vi mer.