Consector Förklarar
Amorteringskrav – Det här behöver du veta

Amorteringskrav – Det här behöver du veta

För tredje gången nobbar Kammarrätten att Finansinspektionen ska få införa bindande krav på amorteringar, det så kallade amorteringskravet. Finansinspektionens krav på amortering är tilltänkt att träda i kraft till sommaren den 1 juni 2016. Kravet innebär kortfattat att bostäder på sikt inte ska kunna belånas mer än till halva marknadsvärdet. Förslaget har fått kritik i olika former från Kammarrätten, Handelskammaren och Riksbanken. Riksbanken menar att förslaget är för svagt jämfört med övriga länders liknande regler samtidigt som Handelskammaren anser att kravet inte är lösningen på det bakomliggande problemet – att det finns för få bostäder och för stor efterfrågan.  Handelskammaren tycker att förslaget ”inte adresserar de bakomliggande orsakerna till hushållens stigande skuldsättning” och menar även att kravet kan leda till en ”inlåsning” på bostadsmarknaden där de som redan har en bostad inte flyttar för att ha kvar sitt gamla lån. Hur påverkar ett amorteringskravet dig?

  • Nya bostadslån över 70 % av värdet på bostaden ska amorteras med 2 % per år.
  • Nya bostadslån mellan 50 % -70 % av värdet på bostaden ska amorteras med 1 % per år.
  • Den som inte amorterar på sin befintliga bostad idag påverkas inte av kravet.
  • Om man inte amorterar på sin bostad och byter bank omfattas man inte av nya kravet.
  • Nyproduktion ska inte omfattas av nya amorteringskravet.
  • Lån för renoveringar och förbättringar, så kallade tilläggslån räknas in i det totala lånebeloppet och omfattas av samma amorteringskrav
  • Man har möjlighet att omvärdera bostaden var femte år för att kunna omräkna amorteringsbeloppet vid större tillbyggnad, ombyggnad eller renovering.
  • Vid så kallade särskilda händelser som påverkar din ekonomi, till exempel dödsfall, sjukdom, skilsmässa eller arbetslöshet kan man slippa amortering under en viss period.
  • Om man ingått avtal om att köpa en bostad innan amorteringskravet träder i kraft omfattas man inte av nya kravet.

Exempel – 70 % belåningsgrad Johan och Annika köper en bostadsrätt i Stockholm för 6 miljoner kronor. De flyttar från en mindre bostadsrätt och har möjlighet att lägga in 1 800 000 kronor i bostaden. De tar ett lån på 4,2 miljoner, vilket motsvarar 70 procent av bostadens värde. Räntekostnaden vid 2 %  är 7 000 kronor i månaden, före skatteavdrag. Kalkyl med den gamla rekommendationen: Familjen hade inte behövt amortera något om de inte vill. Kalkyl med den nya amorteringskravet (amortering ner till 50 procent): familjen måste amortera 42 000 kronor om året, vilket motsvarar 3 500 kronor i månaden. Amorteringen är lika hög i nästan 28 år för att få ned lånet till 3 miljoner kronor, vilket motsvarar en belåningsgrad på 50 procent. Efter de 28 åren ligger räntekostnaden på 5 000 kronor i månaden vid en exempelränta på 2% och lånet behöver inte amorteras. Exempel – 85 % belåningsgrad Peter och Markus köper en villa i Lerum för 2 miljoner kronor. De har tidigare bott i en hyresrätt och har sparat ihop 300 000 till kontantinsats. De tar ett lån på 1,7 miljoner, vilket motsvarar 85 procent av bostadens värde. Räntekostnaden vid 2 % är cirka 2 830 kronor i månaden, före skatteavdrag. Kalkyl med den gamla rekommendationen: tidigare har amorteringsplan bestämts i samråd med banken. Kalkyl med den nya amorteringskravet (amortering ner till 70 och 50 procent): paret måste amortera 34 000 kronor om året, vilket motsvarar 2 834 kronor i månaden. Efter nästan 9 år är belåningsgraden 70% och amorteringen sjunker till 14 000 kronor om året, 1 167 kronor per månad. Fler tips innan du lånar pengar finns här.