Consector Förklarar
Amorteringskrav

Amorteringskrav

Hur mycket får du låna och hur fungerar egentligen amorteringskraven? Vi förklarar hur det går till.

Så här fungerar amorteringskravet

  • Du får max låna 85 procent av bostadens värde.
  • Bostadslån över 70 procent av bostadens värde ska amorteras med 2 procent av hela lånebeloppet varje år.
  • Bostadslån mellan 50-70 procent av bostadens värde ska amorteras med 1 procent av hela lånebeloppet varje år.
  • Bostadslån under 50 procent av bostadens värde har inget amorteringskrav.

Till exempel: Du köper en bostad till värdet av 4 000 000 kronor. Du betalar 15 procent i kontantinsats och lånar 3 400 000 – det vill säga 85 procent av bostadens värde. Lagkravet på amortering är då 2 procent av bostadens värde i amortering årligen, det vill säga 68 000 krono. Det innebär att du får en månadskostnad på 5 666 kronor. Om du istället har möjlighet att betala 1 300 000 i kontantinsats och bostadslånet därmed landar på 68 procent av bostadens värde, behöver du endast amortera 1 procent årligen, det vill säga 27 000 kronor vilket blir 2 250 kronor månatligen.

När gäller inte amorteringskraven?

  • Den som har tagit lån före 1 juni 2016 påverkas inte av kravet.
  • Nyproducerade bostäder omfattas inte av amorteringskravet under de fem första åren. Det gäller då bara för första ägaren.
  • Under speciella omständigheter – till exempel om du blir långtidssjuk eller arbetslös – kan bankerna göra undantag från amorteringskravet.
  • Om du i dagsläget inte amorterar på din bostad (lånet är tecknat före 1:a juni 2016) och sedan byter bank omfattas du inte av det nya kravet.

Bankbyte kan ändå aktivera amorteringskrav I reglerna framgår det att ett bankbyte inte ska aktivera amorteringskravet (se ovan). Men eftersom amorteringskravet bara presenterar de lägsta kraven som bankerna måste ställa på sina låntagare har bankerna rätten att ställa högre krav. Det märks inte minst gällande bankbyte. Ett flertal banker har nämligen valt att samtliga lån som flyttas till dem får exakt samma krav som gällande amorteringskrav. Även om du kan få lägre ränta genom att flytta bolånet så bör du vara uppmärksam på att det kan skapa ett amorteringskrav du inte har idag. Ett krav som kan resultera i betydligt högre månadskostnad än vad du idag betalar. Tilläggslån – Speciallösning Med tilläggslån menas att ett befintligt bolån ökas. Det kan exempelvis ske för att ha råd med renovering eller tillbyggnation. Vid tilläggslån har du två alternativ att välja på. Första alternativet är att tilläggslånet slås ihop med befintliga bolånet och att amorteringskravet gäller utifrån de regler som presenteras här ovan. Har du idag en belåningsgrad på 45% och tilläggslånet ökar belåningsgraden till 52% behöver du därmed amortera 1% av den totala lånesumman. Detta mot tidigare då belåningsgraden var under 50% och något krav på amortering inte fanns. En ökning på amorteringen skulle även ske om belåningsgraden var under 70% och ett tilläggslån tecknas så att belåningsgraden ökar till att hamna över denna nivå. Har du ett stort bolån och aktiverar amorteringskravet genom ett tilläggslån kan månadskostnaden på lånet öka kraftigt. Då kan alternativ nummer två vara en bättre ekonomisk lösning. Andra alternativet är att tilläggslånet hanteras som ett separat bolån. Hela summan på tilläggslånet ska då vara amorterad på 10 år. Skulle summan av tilläggslånet och tidigare bolån komma under 50% i belåningsgrad behöver däremot ingen mer amortering ske. Omvärdering Då amorteringskravet bygger på belåningsgraden är det viktigt att få bostaden värderad till så högt belopp som möjligt. Detta för att belåningsgraden ska bli så låg som möjlig. En omvärdering, som kan påverka lånet, får däremot bara ske var femte år. Detta räknat från den dag som bostaden köptes. Det kan därmed finnas en fördel att göra klart eventuella renoveringar innan omvärdering sker. Efter en omvärdering kan banken kontaktas och det nya värdet registreras vilket därmed påverkar belåningsgrad och amorteringskrav. Omvärdering kan även ske efter omfattande ombyggnationer eller tillbyggnationer. Det krävs då mycket stora förändringar och det räcker inte med en badrumsrenovering eller liknande.