Consector Förklarar
Att bestrida en faktura

Att bestrida en faktura

Om du fått en felaktig faktura är det viktigt att bestrida (klaga på) kravet och att göra det så snart som möjligt. Annars kan du bli tvungen att betala även om fakturan är fel. Här visar vi hur du skall göra.

Hur bestrider jag en faktura?

  • Kontakta företaget som sänt fakturan snarast, senast inom tio dagar.
  • Bestrid skriftligen betalningskrav som du anser är felaktiga.
  • Om endast en del av en faktura är fel kan du bestrida den delen, men måste betala för de delar som stämmer.
  • Spara alltid en kopia på ditt bestridande.

När du bestrider en faktura ska du ange:

  • Dina kontaktuppgifter
  • Eventuellt kundnummer
  • Fakturans nummer och dess datum
  • Belopp
  • En förklaring till varför du anser att kravet är felaktigt

Det kan även underlätta om du bifogar en kopia av fakturan. (Men se till att behålla originalet själv.)

 

Vad är en felaktig faktura?

En felaktig faktura kan till exempel gälla en vara eller tjänst som du aldrig beställt, något du beställt men som aldrig levererats, om en felaktig vara har levererats eller om fakturans belopp inte stämmer med det pris som angivits vid beställningen.

Som regel handlar sådant om misstag, missförstånd eller slarv. Men det förekommer även att företag försöker luras och till och med rena bluffakturor.

Får du en bluffaktura bör du göra en polisanmälan. På Kronofogdens hemsida finns mer information om hur sådana hanteras. [ https://www.kronofogden.se/bluffakturor.html ] Svensk Handel har också en varningslista över oseriösa företag som sänder bluffakturor eller använder sig av andra tveksamma metoder, främst mot andra företag. Varningslistan här.

 

Om fakturan gått till inkasso eller kronofogden

Om fakturan gått till ett inkassoföretag ska du bestrida den på nytt, då till inkassoföretaget. Sänd med kopior på de brev och dokument du sänt till det säljande företaget. Det är då företaget som kräver dig på pengar som måste bevisa att kravet är korrekt.

Skulle kravet ha gått till Kronofogden kan du bestrida det även där. Gör då på samma sätt som när det gäller inkassoföretag, ovan. Om du klagat över en faktura inom tio dagar i alla led och om du kan visa att du har rätt, då ska du inte kunna få någon betalningsanmärkning.

 

Om ni inte kommer överens

Om ärendet är komplicerat, om du inte får svar eller om du inte kan komma överens med den som sänt fakturan – då kan du som privatperson vända dig till kommunens konsumentvägledare. Är du företagare bör du vända dig till en jurist.

Efter inkassokrav och Kronofogden finns det möjlighet att gå vidare till tingsrätten. Om det belopp ni är oense om är mindre än ett halvt prisbasbelopp (för 2018 är basbeloppet 45.500 kr och hälften av det är alltså 22.750 kr) står parterna som regel för sina egna rättegångskostnader.

Är beloppet större kan du som privatperson ansöka om rättsskydd/rättshjälp som täcker 60-80% av dina rättegångskostnader. Men kom ihåg att om du förlorar, då kan du få betala motpartens rättegångskostnader.

 

Resurser

Behöver du hjälp eller om du vill veta mera kan du vända dig till: