Consector Förklarar
Att bestrida en faktura

Att bestrida en faktura

Att bestrida en faktura

Ibland händer det att företag råkar skicka ut felaktiga fakturor, och att du som konsument får en faktura som inte stämmer. Om du har fått en felaktig faktura är det viktigt att du bestrider (klagar på) kravet och att du gör det så snart som möjligt. Annars kan du bli tvungen att betala även om fakturan är fel. Här berättar vi hur du ska göra.

Hur bestrider jag en faktura?

Kontakta omgående företaget som sänt fakturan, senast inom tio dagar.
Bestrid skriftligen betalningskrav som du anser är felaktiga.
Om endast en del av en faktura är fel kan du bestrida den delen, men du måste betala för de delar som stämmer.
Spara alltid en kopia på ditt bestridande.

När du bestrider en faktura ska du ange:

  • Dina kontaktuppgifter
  • Eventuellt kundnummer
  • Fakturans nummer och dess datum
  • Belopp
  • En förklaring till varför du anser att kravet är felaktigt

Det kan även underlätta om du bifogar en kopia av fakturan. (Men se till att behålla originalet själv.)

Vad är en felaktig faktura?

En felaktig faktura kan till exempel gälla:

  • En vara eller tjänst som du inte har beställt
  • Något du beställt men som aldrig levererats
  • Varan som levererats är felaktig
  • Fakturans belopp stämmer inte med det pris som angavs vid beställningen

I regel handlar sådant om misstag, missförstånd eller slarv. Men det förekommer även att företag försöker luras och till och med rena bluffakturor.
Får du en bluffaktura bör du göra en polisanmälan. På Kronofogdens hemsida finns mer information om hur sådana hanteras. Svensk Handel har också en varningslista över oseriösa företag som sänder bluffakturor eller använder sig av andra tveksamma metoder, främst mot andra företag. Här hittar du varningslistan.

Påminnelser behöver inte bestridas

Skulle du få en betalningspåminnelse på en faktura som du redan har bestridit behöver du inte bestrida påminnelsen. Då räcker det att bestrida den första fakturan som skickades ut.

När ärendet går vidare till inkasso

Ifall företaget skickar vidare den felaktiga fakturan till ett inkassoföretag ska du bestrida den hos inkassoföretaget. Skicka med kopior på de brev och dokument som du skickade till det säljande företaget. Då måste företaget som kräver dig på pengar bevisa att kravet är korrekt.

När ärendet går vidare till Kronofogden

Om fakturan lämnas vidare till Kronofogden kan du bestrida den även där. Gör då på samma sätt som när du bestred fakturan hos inkassoföretaget (se ovan). Om du klagar på fakturan inom tio dagar i alla led och kan visa att du har rätt, ska du inte kunna få någon betalningsanmärkning.

Oense om faktura

Om ärendet är komplicerat, om du inte får svar eller om du inte kan komma överens med den som sänt fakturan – då kan du som privatperson vända dig till kommunens konsumentvägledare. Är du företagare bör du vända dig till en jurist.

Efter inkassokrav och Kronofogden finns det möjlighet att gå vidare till tingsrätten. Om det belopp ni är oense om är mindre än ett halvt prisbasbelopp står parterna i regel för sina egna rättegångskostnader. År 2020 är basbeloppet 48 300 kr och hälften av det är alltså 24.150 kr.

Är beloppet större än så kan du som privatperson ansöka om rättsskydd/rättshjälp som täcker 60-80% av dina rättegångskostnader. Men kom ihåg att om du förlorar kan du få betala motpartens rättegångskostnader.

Resurser

Behöver du hjälp eller om du vill veta mera kan du vända dig till: