Consector Förklarar
Avdrag för resor i deklarationen

Avdrag för resor i deklarationen

Här får du svar på dina frågor om reseavdrag inför att du ska deklarera år 2020. Det är det skatteavdrag du får göra i deklarationen för resor till och från jobbet. Genom att använda reseavdraget kan du minska din skatt och öka chansen att få skatteåterbäring. Låt oss reda ut begreppen.

Reseavdrag för resor med bil, motorcykel eller mopedbil

 • Avståndet mellan din bostad och arbetsplats måste vara minst fem kilometer.
 • Du måste spara minst två timmar i restid per dag jämfört med kollektivtrafik.
 • Det går bara att få avdrag för den del av kostnaden som överstiger 11 000 kronor.

Avdragen är:

 • 18,50 kr/mil för egen bil
 • 6,50 kr/mil för diseldriven förmånsbil
 • 9,50 kr/mil för icke diseldriven förmånsbil
 • 9 kr/mil för motorcykel
 • 4,50 kr/mil för moped.

Reseavdrag för resor med kollektivtrafik

 • Avståndet mellan din bostad och arbetsplats måste vara minst två kilometer.
 • Du får bara göra avdrag för det billigaste färdsättet.
 • Du får inte göra avdrag för årskort som köpts i förskott för att användas året efter.
 • Det går bara att få avdrag för den del av kostnaden som överstiger 11 000 kronor.

Reseavdrag för resor med annat transportmedel

 • För moped gäller ett reseavdrag på 4,5o kronor per mil. Kostnaden måste överstiga 11 000 kronor.
 • Den som cyklar hela eller delar av sträckan mellan bostad och jobb kan få ett reseavdrag på 250 kronor/år. Den totala kostnaden för dina resor måste överstiga 11 000 kronor.
 • Avgifter för färdtjänstresor till och från jobbet kan dras av, om de överstiger 11 000 kronor.
 • För båtresor gäller reseavdrag för drivmedel och båtplats, om kostnaden överstiger 11 000 kronor. Tidsvinsten måste vara minst två timmar.
 • Det går att göra reseavdrag för taxi om man bor där det inte finns några allmänna kommunikationer och om man inte har bil. Man kan även göra avdrag för taxiresor mellan kl 06 till 23 om det finns risk för överfall, även om det bara är en kort sträcka. Avdrag kan även göras för skyndsamma resor till ett tjänsteställe. Och den samlade kostnaden måste överstiga 11 000 kronor.
 • För den som flyger till jobbet måste utgiften vara skälig, så man får inte flyga första klass. Även här gäller 11 000-kronorsregeln.

Andra reseavdrag

Den som i sitt arbete vistas på annan ort än sin hemort kan få dra av skäliga kostnader för en hemresa varje vecka. Detta gäller även om arbetet sker i ett annat EES-land eller i Schweiz.

För resor i tjänsten får man normalt sett ersättning av sin arbetsgivare och då utgår inget reseavdrag. Vissa speciella regler gäller om du rest med egen bil och fått en annan ersättning än Skatteverkets schablonbelopp (18,50 kr/mil). Liknande regler gäller om du rest med förmånsbil och betalat bränslet själv. (9,50 kr/mil för diesel, 6,50 kr för icke-diesel.

Hur deklarerar man sina avdrag för resor?

 • Kontrollera att du valt det billigaste sättet att åka med ditt färdmedel.
 • Kontrollera så att du inte faller för avstånds- eller tidsgränsen för ditt färdmedel.
 • Spara alla kvitton.
 • Du kan få hjälp att beräkna ditt reseavdrag genom att gå till Skatteverkets hemsida.
 • Sedan deklarerar du som vanligt. Avdrag kan göras både i elektronisk form och på papper.
 • Bifoga kopior på dina kvitton. Digitala kopior fungerar också. Spar sedan dina kvitton i original.

Därefter är det bara att se om avdraget går igenom.

Normalt sett är reseavdraget tänkt för dem som har långt till jobbet och berör därför inte de flesta som bor i storstad. Och det är strikt begränsat, alltså inte för andra resor som krävs för att få ihop livspusslet.