Consector Förklarar
Ska man betala av lån i förtid?

Ska man betala av lån i förtid?

Funderar du på att förtidslösa ditt bolån för att förbättra din kreditvärdighet? Dessvärre är det sällan kostnadsfritt, och det kan vara svårt att bedöma om det faktiskt lönar sig i längden. Innan du fattar ett beslut behöver du därför vara medveten om vad de extra kostnaderna kommer att innebära för din ekonomi. Här besvarar vi vanliga frågor om att betala av lån i förtid.

Vad innebär det att förtidslösa ett lån?

Att förtidslösa ett lån innebär att du betalar tillbaka ett lån i sin helhet innan den planerade amorteringstiden är slut. Löser du ett privatlån eller bolån med rörlig ränta tillkommer sällan extra kostnader, det gör det däremot när du ska lösa ett bundet bolån. Då har långivaren rätt att ta ut ränteskillnadsersättning för att täcka den förlust som eventuellt kan uppstå när du slutar betala ränta. Därför är det inte säkert att det lönar sig att återbetala lånet i förtid, utan lånekostnaderna kan tvärtom bli högre. Långivaren har dock endast rätt att ta ut ränteskillnadsersättning om en sådan överenskommelse finns i låneavtalet.

Vad är ränteskillnadsersättning?

Ränteskillnadsersättning är den avgift du får betala om du löser ett bundet bolån innan den överenskomna amorteringstiden är slut. Den baseras på mellanskillnaden mellan jämförelseräntan och din bolåneränta, därutöver tillkommer 1 %.

Vad innebär de gamla och nya reglerna för ränteskillnadsersättning?

Reglerna för hur ränteskillnadsersättningen ska beräknas ser olika ut beroende på tidpunkten då bindningstiden bestämdes.

De nya reglerna gäller för lån där räntebindningstiden startade efter 1 juli 2014.
De gamla reglerna gäller för lån där räntebindningstiden startade före 1 juli 2014.

Det som skiljer modellerna åt är vilken jämförelseränta som används. Den äldre modellen utgår från räntan på statsskuldväxlar och statsobligationer, medan den nya modellen använder räntan på bostadsobligationer.

På Konsumenternas Bank- och finansbyrås hemsida finns ett smidigt verktyg som hjälper dig att beräkna hur mycket du skulle behöva betala i ränteskillnadsersättning om du löser ditt bundna bolån.

Påverkas ränteskillnadsersättningen av amorteringsmodellen?

De två mest vanliga amorteringsmodellerna för bolån i Sverige är annuitetslån och rak amortering. Annuitetslån innebär att du betalar samma summa varje månad, men att fördelningen mellan amorteringsbelopp och ränta förändras över tid. I början av perioden betalar du mer ränta, och mindre amortering. Med tiden blir amorteringsbeloppet större i takt med att räntan minskar.

Rak amortering betyder att du betalar ett lika stort amorteringsbelopp varje månad. Eftersom räntan beräknas på aktuell skuld minskar även räntan med tiden. Det innebär att du betalar mer för lånet i början av löptiden.

Ränteskillnadsersättningen påverkas inte av vilken amorteringsmodell ditt lån har. Däremot kan det vara bra att känna till att annuitetslån ofta kan bli dyrare eftersom en del av amorteringen skjuts upp.

När lönar det sig att betala av ett lån i förtid?

Såvida långivaren inte tar ut någon ränteskillnadsersättning är det alltid bra att betala tillbaka ett lån så snabbt som möjligt. Privatlån, rörliga bolån och snabblån är de lånetyper där det oftast inte tillkommer några extra kostnader för att lösa lånet. Om du däremot vill lösa ett bundet bolån för att förbättra din kreditvärdighet bör du undersöka vad ränteskillnadsersättningen kommer att innebära för dig ekonomiskt. Kontakta din långivare och be om en offert. Om du ska köpa en ny bostad är ett alternativ att flytta över lånet till den nya bostaden, då slipper du betala ränteskillnadsersättning.

Hur löser man ett lån i förtid?

Om du vill förtidslösa ett privatlån är det ofta så enkelt som att betala in lite mer varje månad. Gäller det däremot ett bolån behöver du kontakta din långivare och ta reda på vad som gäller hos dem.