Consector Förklarar
Ska man binda räntan?

Ska man binda räntan?

En vanlig fråga kring bolån är om det är bäst att välja rörlig eller bunden ränta. Historiskt sett har det ofta lönat sig att inte binda räntan, men det finns undantag. Vi tittar här på några av argumenten för att binda räntan eller inte.

Ofta lönt att inte binda räntan

Frågar du banken finns en stor chans att du får rådet att binda räntan. Banken tjänar nämligen pengar på att kunderna har bunden ränta – annars skulle de inte vara så angelägna att erbjuda det alternativet.

Om vi tittar på de senaste 20 – 30 åren har det under större delen av tiden lönat sig att inte ha låst ränta. Rörlig ränta på bolånet, så kallad tremånadersränta, har lönat sig i ett klimat där räntorna sjunkit. Den generella trenden på räntemarknaden de senaste decennierna har varit fallande räntor.

Nu när räntorna är på historiskt låga nivåer med nollräntor och minusräntor kan det vara lönt att fundera över ifall räntan verkligen kommer att sjunka så mycket mer.

Dyrt med ränteskillnadsersättning

Ett argument mot att binda räntorna är att du låser in dig under en viss tid. Ifall du vill lösa bolånet i förtid måste du då betala en ränteskillnadsersättning. Om du till exempel vill flytta och har bunden ränta kan du få betala extra. Det kan också vara dumt att ha bunden ränta ifall det dyker upp bolån hos andra banker som erbjuder bättre villkor. Friheten att kunna byta bolån kan vara mycket värd.

När ska man binda räntan?

Det finns i varje fall tre lägen då det kan vara lönt att binda räntan:

1. När du vill vara säker på vad bostadsräntan blir

För många hushåll är bolånet en betydande utgift. Är hushållsbudgeten tajt och bolånet är stort innebär stigande räntor ett hot för hushållsekonomin.

Många som väljer att låsa räntan gör det för den känsla av trygghet som det ger. Kan du låsa in en hyggligt låg ränta på säg 5, 7 eller 10 år utan att det känns för dyrt gör det att du lättare kan planera ekonomin. Många är beredda att betala lite extra för att kunna sova gott om natten.

2. Ifall du ska bo kvar länge

En förutsättning för att det ska vara värt att binda räntan är att du planerar att bo kvar länge i din bostad. Om du tror att det kan bli aktuellt med flytt inom de närmsta åren är det oklokt att binda räntan. Du får nämligen betala en ränteskillnadsersättning ifall du löser ett bolån med fast ränta i förtid. Hur länge du tänker bo kvar kan vara vägledande för hur länge du ska binda räntan.

Ibland kan du dock flytta bundna lån till en ny bostad. Försäkra dig i så fall om detta innan du binder bolånet genom att prata med din bank. Vi på Consector kan också ge råd om när det är möjligt att flytta ett bundet bolån.

3. När bostadsräntorna är låga

När bostadsräntorna är låga kan det vara läge att binda lån. Historiskt sett har det varit svårt att tajma. Olika experter och dagstidningar har ofta publicerat sina prognoser om hur räntan kommer att utvecklas.

Tyvärr har många ofta fel. En till synes låg ränta har ofta visat sig kunna bli ännu lägre. När räntorna ligger kring noll eller då det är minusräntor kan det däremot vara värt att fundera över risken att räntorna sjunker särskilt mycket mer.

Alternativ till att binda räntan

Om du funderar på att binda räntan för att du är orolig över stigande räntor finns ett knep för att få ökad trygghet utan att låsa räntan. Det du kan göra är att kombinera rörlig ränta med ett fondsparande. Givet att den bundna räntan är högre än den rörliga räntan spar du mellanskillnaden (de pengar du spar på att ha rörlig ränta) i ett fondsparande.

Om den rörliga räntan stiger och blir dyrare än den bundna bostadsräntan slutar du spara. Skulle räntorna stiga så mycket att det blir påfrestande för din ekonomi kan du börja ta ut pengar från ditt fondsparande som kompensation.

Dela upp lånet i olika löptider

Det går även att dela upp bolånet i olika löptider. Det är ett bra alternativ till att binda hela bolånet till en viss fast ränta ifall du inte kan bestämma dig för hur lång tid du ska binda räntan på. Till exempel kan du låta en tredjedel av bolånet ha rörlig ränta, binda räntan på ett eller två år för en tredjedel av lånet och låta den sista tredjedelen av bolånet vara bunden på en längre period.

Låga räntekostnader viktigast

Oavsett om du väljer bunden eller rörlig ränta är det viktigaste att välja ett bolån med så låg räntekostnad som möjligt. Med Consector kan du lätt jämföra boräntan hos ett stort antal banker. Vi hjälper dig att gratis sänka dina räntekostnader så att du får mer pengar över till annat!