Consector Förklarar
Boendekalkyl – så beräknar du boendekostnaderna

Boendekalkyl – så beräknar du boendekostnaderna

Innan du bestämmer dig för att köpa en ny bostad behöver du undersöka vilken prisklass som passar dig. Valet av boende ska nämligen anpassas efter din ekonomi, och inte tvärtom. I den här artikeln får du lära dig mer om fördelarna med att ha koll på sina boendekostnader och hur du gör en boendekalkyl.

Vad är en boendekalkyl?

En boendekalkyl är en beräkning av hur mycket ett boende kommer att kosta dig. Syftet med boendekalkylen är att du ska få reda på hur dyr bostad du kan köpa och samtidigt öka din förståelse för hur boendet påverkar din privatekonomi. I boendekalkylen inkluderas både lånekostnader, såsom amortering och ränta, och driftkostnader. Beroende på om bostaden är ett hus eller en bostadsrätt inkluderas olika poster i kalkylen.

Varför ska man göra en boendekalkyl?

När du ansöker om bolån gör långivaren en riskbedömning för att undersöka om du verkligen har råd med lånet, och boendekalkylen är en del av bankens riskbedömningsunderlag. Men om du har råd med lånet eller inte är även något du själv behöver ha koll på. Boendekostnaderna utgör ofta en stor del av hushållets fasta utgifter, och därför kommer storleken på lånet att påverka både din privatekonomi och livskvalitet.

När bör man göra en boendekalkyl?

Det är särskilt viktigt att göra en boendekalkyl innan du tar ett lån för att köpa en ny bostad. Eftersom ett bostadsköp medför kostnader som du blir bunden till en lång tid framöver kommer det ha en stor påverkan på din ekonomi. Men även om du inte ska köpa en ny bostad kan det vara nyttigt att göra en boendekalkyl – av den enkla anledningen att du får bättre koll på din ekonomi.

Vilka kostnader ingår i boendekalkylen?

Vilka poster som inkluderas i boendekalkylen beror på vilken typ av boende det handlar om. Nedan visar vi två exempel, ett för hus och ett för bostadsrätter.

Boendekostnader hus:

 • Bolåneränta
 • Amortering
 • Pantbrev
 • Lagfart
 • Samfällighetsavgift
 • Tomträttsavgift
 • Driftskostnader:
 • El
  Vatten/Avlopp
  Värme
  Sopor
  Försäkringar
  Underhåll
  Boendekostnader bostadsrätt:

Bolåneränta
Amortering
Överlåtelsekostnad
Månadsavgift bostadsrättsförening
Driftskostnader:
El
Vatten/Avlopp
Värme
Sopor
Försäkringar
Underhåll

Exempel på hur du beräknar boendekostnad per månad

För att räkna ut din framtida månadskostnad adderar du ihop ovanstående poster. Tänk på att vissa kostnader är en engångskostnad, medan andra betalas månadsvis eller varje kvartal. För att få fram den exakta månadskostnaden behöver du i dina beräkningar ta hänsyn till detta.

Du räknar ut hur mycket hur mycket ränta du ska betala varje månad genom att använda följande formel:
(kvarvarande skuld x räntesats) /12 = månadsränta

Räntekostnad per månad för ett bolån på 3 miljoner kr med räntesats 1,5 %:

(3 000 000 x 0,015) /12 = 3 750 kr

Tänk på att räntekostnaden förändras i takt med att du amorterar eller om räntesatsen förändras.

Amorteringskrav påverkar boendekostnaden

Du bör dessutom vara medveten om hur amorteringskraven kommer att påverka dina boendekostnader:

Alla nya bolån med en belåningsgrad över 50 procent måste amorteras.
Bolån över 50-70 procent ska amorteras med minst 1 procent av den totala skulden varje år.
Bolån över 70-85 procent ska amorteras med minst 2 procent av den totala skulden varje år.
Om du tar nytt bolån och lånar 4,5 gånger över din bruttoårsinkomst behöver du amortera ytterligare 1 procent, till dess att lånet underskrider 4,5 gånger din bruttoinkomst.

Slopade amorteringskrav under coronakrisen

Till följd av den påverkan covid-19 har på de svenska hushållens ekonomi får bankerna möjlighet att bevilja amorteringsfrihet för nya och befintliga bolån. De tillfälliga reglerna gäller från 14 april 2020 till 31 augusti 2021. Du behöver ta kontakt med din bank om du vill ansöka om amorteringsfrihet för ditt bolån.