Consector Förklarar
Branschens reaktioner

Branschens reaktioner

Ett tecken på att marknaden är på väg att förändras är att det precis har kommit nya krav och regler för hur processen ska se ut för tjänster som Consector. Det är något vi är väldigt positiva till – det är viktigt att det sköts rätt och att det finns en tydlig branschstandard. Att använda Consector är lika tryggt som att gå till en bank och det kommer det alltid att vara. Bankerna vi träffar i dag ser att kunderna är i våra kanaler vilket gör att de vill synas där med sina erbjudanden. Genom förmedlare kan bankerna hitta nya kunder vilket gör att de är positivt inställda till att samarbeta. När vi startade Consector fick vi dock en del negativa reaktioner. Framför allt för att det har funnits flera föregångare som liknar Consector som inte har lyckats särskilt väl. Det har berott på att marknaden inte har varit redo, men det är den nu. När attityderna till att låna via låneförmedlare nu börjar förändras kommer det att gå väldigt fort – då finns vi här för kunderna.   /Pontus Holgersson, vd Consector.