Consector Förklarar
Vad är cirkulär ekonomi?

Vad är cirkulär ekonomi?

Att västvärldens nuvarande livsstil inte är särskilt hållbar är knappast en nyhet. Men hur gör man då för att ställa om och göra rätt? Hur ska vi göra för att ta vara på världens resurser istället för att förbruka dem? En lösning kan vara att övergå till en cirkulär ekonomi, istället för en linjär.

Vad är en cirkulär ekonomi?

Cirkulär ekonomi är en ekonomisk modell som innebär att vi tar tillvara på resurserna så att de inte tar slut. Traditionellt har vi främst an vänt oss av en linjär modell; att vi producerar, köper, använder och sedan slänger. Den cirkulära ekonomin är inspirerad av naturens kretslopp, och går ut på att vi ska använda, återanvända och återvinna. Detta är inte bara viktigt, utan absolut nödvändigt om mänskligheten ska minska överutnyttjandet av planetens resurser. Målet är att det som vi idag ser som avfall istället ska ses som råvaror.

Hur ställer vi om till en cirkulär ekonomi?

Om vi ska lyckas ställa om till en cirkulär ekonomi behöver förändringen ske på flera nivåer. Politikerna behöver stifta nya lagar och de stora företagen behöver förändra sina processer. Dessutom har du som konsument makten att förändra ditt eget beteende och sätta press på både företag och politiker. Det vi tillsammans behöver göra för att lyckas ställa om till en cirkulär ekonomi är att:

 1. Minska konsumtionen
 2. Tänk miljömässigt vid investeringar
 3. Undvika plast
 4. Återanvända och laga
 5. Designa och paketera produkter smartare
 6. Återvinna
 7. Kompostera biologiskt material
 8. Utnyttja energin i det som inte kan återvinnas till förbränning

Vad kan jag göra som företagare?

Både EU och FN har som målsättning att övergå till en mer cirkulär ekonomi, men ännu finns inga strikta lagar om hur vi exakt ska gå tillväga. Som företagare är det helt enkelt upp till dig att se till att alla delar av produktionen är så miljövänliga som möjligt. Detta du kan göra för att se till att ditt företag bidrar till en cirkulär ekonomi:

 1. Ta bort miljöfarliga ämnen
 2. Designa produkter som materialmässigt går att ta isär och återvinna
 3. Använd material som går att återvinna
 4. Använd förnyelsebar energi vid produktion och transport
 5. Skicka alltid med innehållsförteckning över vilka material som produkten består av så att delarna kan återvinnas
 6. Sälj en funktion istället för en produkt genom att hyra eller leasa ut
 7. Gör kunderna mer medvetna om processen så att de i sin tur sätter press på andra företag
 8. Låna till investeringar

EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi

2015 antog EU en handlingsplan för en ökad cirkulär ekonomi i Europa. Handlingsplanen innefattar nya lagar och bestämmelser gällande paketering, ekodesign och material. Dock är lagarna ännu inte så pass omfattande som man hade kunnat önska. Därför vill vi påminna om att du som konsument eller företagare har makten att påverka. Sätt press på företagen du har kontakt med så att de tar det där extra steget för en mer hållbar process. I slutändan är det något som faktiskt kommer att gynna oss alla.