Consector Förklarar
Consector auktoriserade av Finansinspektionen

Consector auktoriserade av Finansinspektionen

Consector står under Finansinspektionens aktiva tillsyn, vilket ger dig som kund tryggheten i att samarbeta med en seriös partner. Vi är licensierade bolånekreditförmedlare och godkända som konsumentkreditinstitut. Våra medarbetare är examinerade och licensierade av Swedsec.

Vilka tillstånd har Consector?

Bolånekreditförmedlare: Detta är en licens som krävs för att få förmedla bolån. För tillfället är det bara en handfull företag i Sverige som har denna licens. Consector är ett av dessa. Licensen innebär bland annat att du som konsument ska vara garanterad allsidig och korrekt information samt att företaget har ett rättsligt ansvar och en fullgod ansvarsförsäkring. Konsumentkreditinstitut: Marknaden för privatlån (så kallade in blanco-lån) har många aktörer med olika villkor. Consector har ett större och bredare tillstånd än de flesta andra. Det handlar bland annat om konsumentskydd, ekonomisk stabilitet och om aktiv tillsyn så att alla lagar och regler följs. SwedSec-licensierade rådgivare: Consectors rådgivare är licensierade av SwedSec AB, som är ett bolag som servar företag som står under Fiansinspektionens tillsyn. Syftet med att licensiera medarbetare är att upprätthålla allmänhetens förtroende för de företag som verkar på den svenska finansmarknaden. Den som får en licens ska ha godkänt resultat på licensieringstest, förbinda sig att sig att följa SwedSecs regelverk och vara lämplig att inneha licens.

Vad innebär Consectors tillstånd från Finansinspektionen?

Att Consector är auktoriserade av Finansinspektionen innebär ett skydd och en trygghet för dig som konsument, så att du vet att du har att göra med en seriös aktör. Detta oavsett om det gäller ett bolån eller att samla eller söka vanliga lån och krediter. Enkelt uttryckt är våra tillstånd en garanti för att vi vet vad vi sysslar med. Vilket är viktigt när lagar, regler, amorteringskrav och marknaden är i ständig förändring. Därför kan vi inte luta oss tillbaka, utan måste ständigt uppdatera våra kunskaper och bli ännu bättre. Den som behöver ett lån ska mötas med sakkunskap, uppriktighet och respekt. Därför ska man välja en licensierad låneförmedlare, som inte utnyttjar kundens situation och eventuellt bristande kunskap.

Vad är Finansinspektionen?

Enkelt uttryckt är Finansinspektionen en statlig myndighet som övervakar finansmarknaden. Det handlar bland annat om konsumentskydd, ekonomisk balans och tillsyn så att alla lagar och regler följs. I detta ingår att ha en dialog med branschen och andra berörda parter. Mer formellt uttryckt kan man säga att Finansinspektionen ska arbeta för att det finansiella systemet är stabilt, att det präglas av högt förtroende, att det finns en sund och fungerande marknad för hushållens och företagens behov av finansiella tjänster och att det finns ett gott konsumentskydd. Finansinspektionen kan ingripa mot och straffa finansföretag som inte sköter sig. Den sorterar under Finansdepartementet, leds av en styrelse och en generaldirektör samt har ungefär 500 medarbetare som är inriktade på olika delar av finansmarknaden.