Consector Förklarar
Consector förklarar: Aktieobligationer

Consector förklarar: Aktieobligationer

Många val vi gör skapar stress snarare än fördelar. Vissa val är mindre viktiga men handlar det om beslut som har långtgående ekonomiska effekter är det bättre att be om hjälp om termerna förvillar. Bankernas produkter är under ständig utveckling och det kan vara svårt att hänga med i svängarna. Aktieobligationer är ett exempel på en så kallad strukturerad produkt som många kommer i kontakt med i dag.

Aktieobligation

En aktieobligation är en sparprodukt som är konstruerad så att den som investerar redan i förhand känner till vilken maxförlust man kan göra under den tid man har obligationen. Hur mycket man tjänar eller vilken avkastning man får beror på utvecklingen av de underliggande tillgångarna. Det innebär att om man har investerat i en aktieobligation knuten till exempelvis ett index på Stockholmsbörsen så baseras avkastningen på hur Stockholmsbörsen presterar.

Kraschar börsen får man tillbaka den minimisumma man var garanterad. Utvecklas börsen positivt får man ta del av en del av uppgången beroende på villkoren som banken eller mellanhanden satt upp för produkten.

För privatpersoner kan det vara svårt att överblicka villkoren för den här typen av strukturerad produkt. Det är bra att känna till att man ofta betalar en relativt hög avgift jämfört med enklare produkter som aktiefonder och rena aktier och avgifterna bör tas med i beräkningen när man fattar sitt beslut om investering.

Två typer av aktieobligationer

Aktieobligationer brukar delas in i två kategorier. I den ena kategorin finns aktieobligationer som ger avkastning när de löses in. I den andra finns de som ger årlig avkastning.

De i den första kategorin skapar kapitalvinst eller kapitalförlust vid inlösen men enbart förutsatt att det inte finns någon garanti för minsta avkastning. Finns det däremot en garanti måste garantidelen deklareras som ränteinkomst. Resterande räknas sedan som kapitalvinst/förlust.

Även när det kommer till aktieobligationer med årlig avkastning särskiljs räntan och kapitalvinsten. Detta på olika sätt beroende på om det finns en garanterad avkastning eller inte.

Fördelar och nackdelar

+ Säkrar nedgång – Med en garanterad avkastning eller att insatt kapital alltid kan betalas tillbaka är du säker på att värdet inte går ner under dess löptid.
Dyrt – I förhållande till risk och avkastning anser många experter att detta är en dyr sparform.
Svårt att begripa – För personer som inte är helt insatt i olika sparformer kan aktieobligationer uppfattas svåra att förstå. Detta även om banker gärna framställer det som en ”enkel och säker” sparform. Under vissa perioder har även Finansinspektionen vänt kraftig kritik mot bankerna för bristande och svårbegriplig information kring aktieobligationer.

Flera experter varnar för sparformen

Det viktigaste i val av sparform är att man är medveten om vad den har för fördelar och nackdelar. Därefter kan passande sparform väljas. När det kommer till aktieobligationer har ett flertal experter uttalat sig negativt.

Claes Hemberg på Avanza skrev 2016 att aktieobligationer är ”en onödig sparform” och Jonas Lindmark på Morningstar har skrivit en krönika med titeln ”Tro inte på reklamen för aktieobligationer”. De menar att sparformen är dyr, svår att förstå och att tryggheten som sparformen anses ha kan skapas med ett eget differentierat sparande.

Intresseorganisationen Aktiespararna har även i en tydlig artikel förklarat de svårigheter som kan uppstå när aktieobligationer ska deklareras. Problemen består då i att detta är ett så kallad hybridinstrument med både aktier, obligationer och optioner. Dessutom finns ofta en försäkring (garanti). Det gör att delar ska deklareras som ränta och andra delar som kapitalinkomst.

Även om flera experter uttalat sig negativt så kan det vara en sparform som passar vissa grupper. Allt handlar om vilken risk man är beredd att ta och vilket pris man är beredd att betala. Oavsett är det viktigt att man är insatt i vad sparformen innebär innan man väljer den.

 

– Moa Långbergs, Ekonomiskribent