Consector Förklarar
Consector förklarar: Amorteringskrav

Consector förklarar: Amorteringskrav

Bostadsmarknaden står och väger. För framtida husköpare gäller det att hålla tungan rätt i mun och göra hemläxan innan köpeavtalet signeras. Hur räntorna utvecklas framöver är en av punkterna som är viktig att ta höjd för i kalkylen. En annan aspekt som ska vägas in är det nya amorteringskravet som träder i kraft 1 mars nästa år.

Amorteringskrav

Att amortera innebär att man betalar tillbaka en summa på sitt bolån varje månad. De nuvarande reglerna säger att den som har lånat mer än 70 procent av bostadens värde ska amortera två procent av lånet varje år. För den som har lånat mellan 50 och 70 procent gäller att en procent av lånet ska amorteras varje år. Är belåningen under 50 procent finns det inget krav på amortering. Det nya amorteringskravet som träder i kraft den 1 mars nästa år innebär att den som har lånat en summa som överstiger bruttoinkomsten med 4,5 gånger ska amortera bolånet med en procent – utöver de amorteringskrav som redan finns. Har du en belåning över 70 procent och har lånat mer än 4,5 gånger din bruttoinkomst innebär det alltså att du ska amortera tre procent, istället för som tidigare två procent, årligen. Förändringen gäller bara för nya lån. Det kan kännas tufft att öka amorteringen som redan idag är en stor post i kalkylen för många men då kan det vara bra att påminna sig själv om att amortering ju faktiskt innebär att lånet minskar och på sikt blir ränteinbetalningarna också lägre. – Moa Långbergs, Ekonomiskribent