Consector Förklarar
Consector förklarar: Skuldkvotstak

Consector förklarar: Skuldkvotstak

För den som letar nytt boende kan det kännas svårt att navigera i dagens osäkra läge på bostadsmarknaden. Det är omöjligt att veta exakt vad som kommer att hända framöver och då är det extra viktigt att ha koll på de regler som banker refererar till när du förhandlar om ditt bolån.

Skuldkvotstak

När du lånar pengar till en bostad finns det olika mått som begränsar hur mycket du har möjlighet att låna. Ett av de måtten som används är ett så kallat skuldkvotstak. Ett skuldkvotstak på fem gånger hushållets årsinkomst innebär alltså att man inte får låna mer pengar än årsinkomsten gånger fem. Reglerna om skuldkvotstak är än så länge frivilliga för bankerna, men i framtiden kan Finansinspektionen och regeringen komma att ta fram regler som alla banker måste följa. I praktiken har dock de flesta banker redan i dag någon variant av skuldkvotstak. Tanken är att låntagaren inte ska ta på sig alltför stora lån och att de sammanlagda skulderna i samhället inte ska bli för stora eftersom det innebär en risk för samhällsekonomin. Oavsett vilken gräns banken har kan det vara vettigt att själv tänka igenom och sätta ett eget skuldkvotstak. Hur mycket klarar din ekonomi att låna? Räkna på hur sjukdom eller arbetslöshet skulle påverka och bilda dig en egen uppfattning. Desto bättre du känner din egen ekonomi, desto lättare blir också dialogen med banken och din möjlighet att påverka situationen. – Moa Långbergs, Ekonomiskribent