Consector Förklarar
Consector förklarar: Vårbudget

Consector förklarar: Vårbudget

Våren tycks äntligen ha bestämt sig för att komma och sakta men säkert börjar energinivåerna fyllas på igen. Ta vara på den extra energin och passa på att vårstäda i din ekonomi. Se över försäkringar, lån och autogiron och fundera över var du kan göra förändringar. En vårstädning är bra för alla – och även regeringen vårstädar sin ekonomi. Här förklarar vi hur vårbudgeten fungerar.

Vårbudget

Vårbudgeten – eller vårändringsbudgeten som den också kallas – lämnades till riksdagen den 18 april 2017. I den kan man läsa om regeringens syn på det ekonomiska läget och inriktningen på finanspolitiken inför nästkommande år. Budgeten går också ut på att finjustera den budget som spikades för året under hösten 2016. Vårpropositionen innehåller prognoser för statens finanser och andra viktiga siffror om exempelvis arbetslöshet och BNP och ligger till grund för höstbudgeten som bestämmer hur staten ska spendera pengar under 2018. Budgetförslagen är ett resultat av förhandlingar mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet. Det är finansdepartementet med Magdalena Andersson i spetsen som tar fram de underlag som ligger till grund för utformningen av regeringens ekonomiska politik och budgetarbete. Några områden som prioriteras i årets budget är polis och försvar, skola och välfärd och klimatet.

God utveckling för vårbudget

I en artikel som publicerats på Regeringen.se sammanfattas Finansdepartementets prognos för den ekonomiska utvecklingen i landet. Detta i tre punkter:

  • Ekonomin är går starkt framåt
  • Arbetslösheten sjunker succesivt och antalet som är sysselsatta är rekordhögt
  • Statens finanser förväntas skapa ett överskott under regeringens mandatperiod, dvs fram till 2018.

Vårbudget som satsar på vård och omsorg

Det som bland annat fick stor uppmärksamhet var satsningarna inom Socialdepartementets områden.

  • Förlossningsvården – Även om det finns en befintlig satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa så ville regeringen tillföra ytterligare en halv miljard till dessa områden. Summan ska fördelas till samtliga landsting och vara proportionerligt i förhållande till befolkningsmängd.
  • Barn och ungas psykiska hälsa – Regeringens satsning mot psykisk ohälsa bland barn och ungdomar förstärks genom att 100 miljoner tillförs. Det tillförs till en satsning som innan innebar 1 miljard per år fram till 2019. Pengarna förväntas gå till barn- och ungdomspsykiatrin samt ”första linjens psykiatri” vilket sker inom primärvården.
  • Barn- och ungdomsvården – För att öka bemanningen inom barn- och ungdomsvården tillförs 150 miljoner. Åsa Regner (ansvarig för Socialtjänsten i regeringen) anser att situationen inom detta område fortfarande är mycket ansträngd men att en utveckling har påbörjats som ska förbättra situationen på lång sikt. För att påverka denna utveckling än mer positivt tillförs därför detta belopp genom vårbudgeten.
  • Vårdplatser vid Sis – SiS (Statens institutionsstyrelse) får ytterligare 65 miljoner för att därigenom kunna öka antalet vårdplatser. SiS har ansvar för individuellt anpassad tvångsvård så som exempelvis ungdomsvård. Målet med denna satsning är att människor som har behov av denna vård ska få det så snabbt som möjligt. Eftersom efterfrågan länge varit mycket hög på de platser som funnits vill man därför öka antalet platser.

Mer information om vårbudgeten kan läsas om på Regeringen.se – Moa Långbergs, Ekonomiskribent