Consector Förklarar
Consector stödjer IOGT-NTO-rörelsen

Consector stödjer IOGT-NTO-rörelsen

Som företag är det viktigt att hjälpa till där det finns möjlighet. Consector finns till för att hjälpa privatpersoner i lånefrågor med målsättning att sänka lånekostnader så kunder inte betalar för mycket. Nu slår vi även ett slag för en sundare arbetsplats, och alkoholkultur, och hoppas med vårt bidrag kunna hjälpa fler personer, genom IOGT-NTO-rörelsen. IOGT-NTO-rörelsen består av de fyra förbunden IOGT-NTO, Ungdomens Nykterhetsförbund, IOGT-NTOs Juniorförbund Junis och Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. Tillsammans arbetar de för att ingen ska fara illa av alkohol eller andra droger. Kampen för en trygg och drogfri uppväxt för barn och unga är en av de viktigaste uppgifterna. IOGT-NTO är Sveriges största nykterhetsorganisation med över 30 000 medlemmar. IOGT-NTO verkar för att minska bruket av alkohol och narkotika, i Sverige och andra länder. Alla mår bättre när alkoholen inte blir ett nödvändigt ont och Consector ser det som en självklarhet att stödja organisationenrörelsen. Som vänföretag till IOGT-NTO-rörelsen bidrar vi ekonomiskt för att stödja organisationens fortsatta arbetet med att stötta och stärka personer som har eller har haft problem med alkohol och andra droger. Consector ber Natasha Jevtic Esbjörnsson, som jobbar på kommunikations- och påverkansavdelningen inom IOGT-NTO, att besvara några för oss relevanta frågor. Finns det någon koppling mellan missbruk eller problem med alkohol/droger och ekonomiska problem? ”Ja och nej. I Sverige uppskattas cirka 50 000 hushåll (0,7 procent) ha tillgång till mindre pengar på grund av en familjemedlems alkoholkonsumtion, enligt en rapport som IOGT-NTO tog fram i samarbete med Svenska Läkaresällskapet år 2015/2016. Ekonomiska problem och utarmning av resurser är bekymmer som ofta rapporteras från familjer där någon medlem har ett alkoholmissbruk. Samtidigt är det viktigt att inte sätta likhetstecken mellan missbruk och ekonomiska problem. Människor med ett problematiskt förhållande till alkohol, eller bruk av andra droger, finns i alla samhällsklasser. Ju större ekonomiska marginaler desto mindre påverkan på hushållets ekonomi och vice versa. Men i båda fallen påverkas familjen och inte minst barnen negativt på väldigt många andra sätt. ” Hur arbetar ni för att förebygga missbruk? ”Vi arbetar med politisk påverkan, som den mest effektiva metoden för att minska totalkonsumtionen av alkohol på samhällsnivå – och därmed också förebygga missbruk. Tre faktorer som bidrar till att hålla nere konsumtionen är: 1) högre pris, vilket regleras genom högre skatt på alkohol 2) begränsad tillgänglighet, där systembolaget spelar en stor roll och 3) reglerad marknadsföring, som till exempel att alkoholreklam inte får se ut hur som helst. En annan del handlar om att utmana den starka alkoholnorm som råder och som begränsar vår möjlighet att göra fria val. I Sverige är det norm att vuxna dricker alkohol och den som tackar nej upplever ofta att hen behöver en acceptabel ursäkt för att låta bli (kör bil, ska upp och jobba, är gravid etc.). Det här vill vi att människor ska uppmärksamma och ifrågasätta. Den tredje delen är all verksamhet som våra medlemmar anordnar på ideell basis i hela landet. Tillsammans skapar vi hundratals öppna aktiviteter för barn och unga, som sommarläger, jullovsaktiviteter etc., så att den som har det tufft hemma har någonstans att ta vägen – utan att bli utpekad som ”barn som i missbruksmiljö”. På samma sätt anordnar vi verksamhet för vuxna; antingen i form av kamratstödsgrupper för den som kämpar med att ta sig ur ett missbruk eller helt enkelt nyktra mötesplatser där ett gemensamt intresse och den sociala samvaron står i fokus.” Hur går man tillväga som privatperson om man vill stödja organisationen? ”Ett sätt att stödja arbetet för en nyktrare och tryggare värld, inte minst för våra barn och unga, är att bidra med en gåva. Då är man med och säkerställer bra verksamhet både i Sverige och internationellt. Förutom det ekonomiska stödet hoppas vi att våra givare vill lära sig mer om hur alkohol påverkar såväl individen och dess anhöriga som samhället i stort, och att man vill bidra till att sprida kunskap om varför det vi arbetar med är så viktigt. Ett första steg är att faktiskt börja reflektera över alkoholnormen, som nämndes ovan. Hur dricker vi, när dricker vi och varför? Hur reagerar vi när någon inte vill dricka alkohol? Och framför allt, hur gör jag själv; ser jag till att det finns likvärdiga alkoholfria alternativ när jag ordnar en middag eller fest för den som inte vill eller kan dricka alkohol? ” Hjälp finns för den som behöver och vill. Har du – eller känner du någon som har – problem med alkohol och droger? IOGT-NTO erbjuder rådgivning alla vardagar mellan 08-16, på telefon (020 – 80 80 80) och mejl (alkoholradgivning@iogt.se). Många av rådgivarna har personliga erfarenheter av missbruk och sitter på kunskaper som är viktiga för att ge rätt stöd. Vill du veta mer om hur du och ditt företag kan hjälpa till att skapa ett tryggare, mer produktivt samhälle? Besök gärna iogtntororelsen.se för att läsa mer.