Consector Förklarar

Deklaration och skatteåterbäring – tips kring olika avdrag

Skatteåterbäringen faller in på våra konton snart. I alla fall de som var snabba nog med att använda digitala tjänster som Kivra för att deklarera. Men när det kommer till att deklarera så finns det olika avdrag som många inte tänker på eller dubbelkollar och med det går man miste om en del pengar. Det finns avdrag för nästan allt och vi listar upp några av de viktigaste som gör det värt att ta en till titt på deklarationen, om du inte redan skickat in den.

 

Skatteavdrag vid lån

Det kallas också för ränteavdrag. Med ränteavdraget får du avräkna en viss del av dina totala ränteutgifter som har betalats under året mot vad du totalt betalar i skatt för din inkomst. Detta gäller för både privatlån och bolån. Ett tips är att samla alla lån du kan till ett större via Consector så det blir lättare att hålla koll på de och sänka kostnaderna för lånen.

 

ROT- och RUT-avdrag

Dessa avdrag gör att du kan ta bort en viss procent av arbetskostnaderna för de tjänsterna. Det är 30 procent för ROT-avdragen och 50 procent för RUT-avdragen. Avdragen görs av den som har utfört arbetet direkt på fakturan som sedan registrerar det hos Skatteverket.

 

Värdepapper

Om du har sålt aktier eller fonder med vinst så skattar du 30 procent på den vinsten. Om du har, under samma år, sålt aktier eller fonder till förlust så kan du minska skatten genom att kvitta med det eventuella förlustbeloppet. I fall att du bara har sålt till förlust eller om förlusterna är större än vinsten görs ett avdrag på 70 procent av det förlorade beloppet.

 

Mobiler, datorer och surfplattor

I vissa fall använder personer deras privata telefoner för att ta tjänstesamtal. Då går det att dra av de kostnaderna – så länge du kan bevisa merkostnaderna för de samtalen. Samma gäller för datorer och surfplattor om de är väsentliga för att du ska kunna göra ditt jobb men arbetsgivaren inte kan ge dig tillgång till företagens.

 

Cyklar du till jobbet?

Om du cyklar till och från jobbet kan du dra av 250 kronor per år för kostnader som innefattar din cykel.

 

Kollektivtrafik

Om du åker tåg eller buss så kan du dra av de utgifter som är över 10 000 kronor.

 

Är det lättare att ta bilen?

När det kommer till avdrag för bilen så måste avståndet till jobbet vara fem km och du måste tjäna minst två timmar per dag på att inte ta kollektivtrafiken. Då får du göra avdrag för dessa resekostnader. Det avdraget är 18.50 kronor per mil för privata bilar och tjänstebilar delas upp i 6.50 kronor för diesel gentemot 9.50 kronor för övriga bränslen.