Consector Förklarar
Ekonomiguide Del 1 – Grunderna i beteendeekonomi

Ekonomiguide Del 1 – Grunderna i beteendeekonomi

Det här är del ett i vår guide till din nya ekonomiska livsstil. Introduktionen kan du läsa här, för att förstå tanken bakom guiden och för bästa förutsättningar att bli ditt allra bästa ekonomiska jag. Historiskt sett har forskare och ekonomer varit övertygade om att vi människor baserar våra ekonomiska beslut på en logisk och rationell grund. Först i slutet av 70-talet slog en ny teori igenom som hävdade att vi människor varken har tid eller kraft att analysera och fatta optimala, logiska beslut. Istället baserar vi ofta våra beslut på en rad olika faktorer, inte sällan känslosamma sådana. I och med den här nya teorin lades grunden för beteendeekonomin, den vetenskap som studerar och förklarar hur vi människor fattar ekonomiska beslut i praktiken. Ordet praktiken är väldigt viktigt i det här sammanhanget, för även om vi i teorin vet hur vi bör bete oss och fatta ekonomiska beslut så gör vi ändå ofta det motsatta i praktiken. Förklaringen till det ligger alltså i att vi tenderar att basera våra beslut på känslor och impulser snarare än på logik. I boken Beteendedesign förklaras detta väldigt ingående. (Läs gärna boken.) Men kort sagt kan sägas att vår hjärna helt enkelt begår regelbundna och systematiska tankefel. Våra beslut blir oftast helt okej ändå, men de kan helt klart bli bättre. Eller hur? Med kunskapen om beteendeekonomins grundläggande principer, och hur marknadsförare gör allt för att utnyttja vår tendens att falla för frestelser, är det fullt möjligt att ändra sitt beteendemönster och skapa en ny ekonomisk livsstil, en gång för alla. Målet med den här guiden är att ge dig kunskap, förståelse och insikt i hur beteenden påverkar ekonomin och hur du därmed också är fullt kapabel att förändra din ekonomiska situation för att leva det liv du vill leva. Uppgiften den här veckan är att skapa en struktur för ditt förändringsarbete, och nästa vecka är det dags att kavla upp ärmarna och börja arbeta! Veckans hemuppgift: Skapa en mapp, fysisk eller i datorn, och döp den till ”Min ekonomi – Mitt liv”. När du har gjort det vill vi även att du börjar fundera på vilka aspekter av din ekonomi som du skulle vilja/behöva förändra. Gör en lista på vilka ekonomiska utmaningar som bekymrar dig mest. Exempelvis: ”Jag har ingen ork att ta tag i ekonomin”, ”jag handlar alltid när jag är trött och hungrig”, ”jag tröstshoppar”, ”jag har ingen koll på mina fasta kostnader”, ”jag småhandlar hela tiden”, ”jag luras ofta av erbjudanden och rabatter” , ”jag har inte tagit tag i att samla lån och krediter” eller ”jag är oftast otålig och orkar inte göra research innan jag fattar beslut.” Genom att få svart på vitt vilka som är dina utmaningar blir steget till verklig förändring betydligt enklare. Lägg dina anteckningar i mappen. Nästa vecka är det sedan dags att börja fylla mappen med nya insikter och lärdomar som kommer att ligga till grund för ett nytt beteende och en ny ekonomisk livsstil. Vi ses då! Del två – Sätt mål Del tre – Sätt ord på dina problem Del fyra – Lär känna dina tankefel