Consector Förklarar
”Det kan bli svettigt för många chefer om tabun att prata lön försvinner”

”Det kan bli svettigt för många chefer om tabun att prata lön försvinner”

Det sägs att vi hellre pratar om vårt sexliv än att prata om vad vi tjänar. Hur kommer det sig att pengar är så tabubelagt, och vem tjänar på det? Consector förklarar bryter tystnaden och tar snacket om pengarna.

– Det skulle kunna bli svettigt för många chefer om det här tabut försvann, säger Clara Löfvenhamn, ledarskapsutvecklare, influencer och grundare av Bossbloggen.

Enligt en undersökning som jobbsajten Stepstone gjorde 2013 är det endast 23 procent av svenskarna som pratar med sina kollegor om vad de tjänar. Undersökningen gjordes med 10 000 respondenter från åtta europeiska länder och resultatet visar att läget ser ungefär likadant ut i de andra länderna. Mest öppna är man i Frankrike där 28 procent pratar om sin lön, och mest hysch-hysch är det i Österrike där endast 15 procent pratar öppet om vad de tjänar.

Lyfter man blicken utanför Europa är inställningen mer varierande. En genomgång som SvD Näringsliv har gjort om tabun kring pengar i olika länder visar att det i exempelvis Kina är väldigt accepterat att prata lön offentligt.

Mats Röjdmark, handelssekreterare och chef för Exportrådets kontor i Kina, förklarar i artikeln i SvD att man i en organisation får räkna med att alla vet vad alla tjänar och har för förmåner.

I USA å andra sidan är det ett absolut förbud mot att fråga vad någon tjänar, enligt artikeln. Artikelförfattaren Sara Blomberg skriver att situationen till och med är så pass ansträngd att det, särskilt i New York, inte ens är accepterat att fråga hur mycket någon betalar i hyra eftersom det till viss del avslöjar lönens storlek.

Så: vad beror det här absoluta tabut på?

Clara Löfvenhamn tror att det kan bero på att vi människor har svårt att separera vårt uppleva egenvärde från vad vi tjänar.

– Vi förknippar lätt vårt egna värde med siffran på lönespecifikationen. Det är väldigt synd, vad jag tror att många glömmer är att vi genom att hålla tyst lämnar över all makt till arbetsgivaren.

Frågan är vad som skulle hända om vi alla bestämde oss för att släppa detta tabu och helt enkelt börja prata om vad vi tjänar? Ett scenario är att det skulle leda till många frågor som arbetsgivare inte är beredda att svara på.

– Det skulle helt klart kunna bli svettigt får många chefer om tabun försvinner. Det ställer krav på cheferna att kunna förklara olika lönelägen inom organisationen och ha en uttänkt lönepolicy och en tydlig plan för löneutvecklingen på företaget.

Ingen kan såklart veta helt säkert, men en möjlighet är också att chanserna ökar för att den lönediskriminering som i dag finns på arbetsmarknaden skulle komma upp till ytan.

– Enligt Sveriges Kvinnolobby kommer det att dröja 33 år till innan vi har lika lön för lika arbete i Sverige. Det är alltså år 2050. Att prata om vad vi tjänar innebär såklart inte att vi löser det här problemet, men det blir lättare att upptäcka diskrimineringen.

Det Clara nämner om lönen innebär att det i sin tur blir svårare att få t.ex. bolån. Mängden du kan låna beror på årslön. Man kan bara låna 5 gånger din årslön. Att ha en marknadsmässig lön är alltså viktigt för annars är det svårare att få bolån.

Även om man nu skulle vilja skapa en förändring på sin arbetsplats och börja prata lön, är det inte alltid så lätt. I vilken ände ska man börja? Clara tipsar om att börja i liten skala.

– Du behöver ju inte börja prata helt vilt med vem som helst på jobbet. Välj ut någon eller några som du har förtroende för. Ställ frågan: hur ställer ni er till att prata lön? Ska vi testa och se hur vi ligger?

Clara tror även att arbetsgivare har allt att vinna på att vara transparenta och jobba aktivt mot lönediskriminering.

– Ju mer vi pratar om lön, ju mer kommer lönediskrimineringar att komma fram i ljuset och skada arbetsgivarens varumärke, speciellt idag när arbetsmarknaden blir tightare och tightare. Dessutom är den unga generationen väldigt värderingsstyrd och kan lätt välja bort en arbetsgivare som inte är schysst.

Tips – så kan du börja snacka lön på jobbet

  1. Släpp prestigen!! Du är inte din lön. Ditt värde är inte detsamma som siffran på din lönespecifikation.
  2. Prata om det! Välj ut några på jobbet som du har förtroende för. Ställ frågan: Hur ställer ni er till att prata lön? Ska vi testa och se hur vi ligger? Börja smått.
  3. Prata med chefen! Prata med den som det berör. Ställ frågan: Hur kan jag jobba för att påverka min löneutveckling?