Consector Förklarar
Fast eller rörlig ränta?

Fast eller rörlig ränta?

Hur vet man om man ska ha fast bunden ränta på sitt bolån eller rörlig? Här hittar du information som kan vara användbar nu när Riksbanken meddelat att räntan förmodligen kommer att höjas mot slutet av 2018.

 

Fast ränta på bolånet

Du kan binda din låneränta på en fast nivå för en viss tid. Vanliga bindningstider är 1, 2, 3, 4, 5 eller 10 år. När denna tid gått ut kan du åter bestämma dig för om du vill ha fast eller rörlig ränta.

Fördelen med bunden ränta är att du betalar lika mycket under hela bindningstiden, även om styrräntan förändras. Det kan vara värdefullt om man oroar sig för att ha råd med sitt boende om räntan går upp. Beräkningar gjorda av SVT visar att en trea i närförort till Stockholm, med en belåningsgrad på 70% kan få en dubbelt så hög månadskostnad om räntan går upp från 1,5 till 4,5%.

Riksbanken har flaggat för att räntan kan komma att höjas. Den kan även påverkas till följd av politiska beslut, finansiella kriser, valutaoro eller händelser i vår omvärld.

 

Bolån med rörlig ränta?

Historiskt sett har det varit mest förmånligt med rörlig ränta. Den är som regel lägre än motsvarande fast låneränta, då den snabbt kan förändras.

Detta är alternativet för dig som tror på fortsatt låga räntor. Samtidigt kräver det att du är uppmärksam på vad som händer på den finansiella marknaden, eftersom sådant kan komma att påverka dina bolånekostnader.

Därför är det bra om du har intresse och goda ekonomiska marginaler ifall du väljer rörligt.

Som regel är en rörlig ränta i verkligheten också bunden men till kortare tid, vanligtvis tre månader. Det vill säga att räntan anpassas till ränteläget, men bara en gång i kvartalet.

 

Sprid din ränterisk

Ett sätt att sprida sin ränterisk är att ha större delen av lånet med bunden ränta och en mindre del med rörlig. Du kan även dela upp ditt bolån i delar med olika lång bindningstid för att göra ett bundet lån mer flexibelt. Nackdelen med detta är att det kan bli svårare att flytta eller ändra ett lån.

Tänk också på att den ränterabatt som ofta erbjuds vid nya lån som regel bara gäller ett år.

Bind inte ditt lån för längre tid än du planerar att bo kvar. Att förhandslösa ett bundet lån är krångligt och dyrt.

Det kan också vara bra att sätta upp ett sparande som motsvarar en högre räntenivå. På så sätt skapar du dig en ekonomisk buffert samtidigt som du vänjer dig vid en tänkt högre räntenivå.

Slutligen lönar det sig alltid att jämföra olika bankers erbjudanden