Consector Förklarar
Flytta bolån – så gör du

Flytta bolån – så gör du

Det är enklare än vad många tror att flytta bolån. Genom att byta bank kan du spara ganska mycket pengar varje år. Fortsätt gärna att jämföra bolån med jämna mellanrum även efter att du bytt. Ränta och villkor ändras ständigt och du har allt att vinna på att låta bankerna tävla om dig som kund.

Minska kostnaderna genom att flytta ditt bolån

För de allra flesta hushåll är bolånet det allra största lånet. Större delen av bolånen är på ganska stora belopp. Det gör att hushållets kostnader för bolån blir mycket högre än för privatlån och andra konsumtionslån, trots att räntan är mycket lägre.

Mycket pengar att spara på att byta bank

Skillnaden mellan de lägsta och högsta genomsnittliga boräntorna mellan olika banker i Sverige är på över 4 procentenheter. Hur mycket svensken lånar i snitt till sin bostad varierar kraftigt över landet. Det genomsnittliga bolånet är på drygt 2,2 miljoner kronor.

Lägger vi ihop dessa två uppgifter är det lätt att inse att det finns mycket pengar att spara på att byta bolån. Genom att sänka kostnaden för bolånet med endast 0,5 procent blir det genomsnittliga lånet 11 000 kronor billigare per år! Det är bara ett exempel – kanske kan du spara ännu mer pengar på att flytta ditt bolån.

Med tanke på hur enkelt det är att flytta bolånet till en annan bank är det väl investerad tid. Dessutom är bolånet ett lån som de allra flesta betalar tillbaka över en längre tid. Det gör att även en relativt liten besparing per år blir mycket pengar i längden.

Enkelt att byta bank för bolånet

Många tror att det är svårt att byta bank för bolånet. Kanske beror det på att det handlar om så stora summor. I själva verket är det enkelt att flytta bolån. Anledningen till att det är så enkelt är att den bank som du flyttar lånet till oftast gör nästan allt arbete åt dig. Banken vill ju att du ska bli kund hos dem.

Så lägger du om bolånet

 1. Jämför bolån: Börja med att jämföra ränta och villkor för olika bolån. Tips: Med vår bolånerådgivare får du erbjudanden från flera bolåneaktörer med en enda ansökan. På så vis kan du lätt hitta bästa bolån. Ansökan är aldrig bindande. Jämför bolån nu.
 2. Signera: När du valt ett bolån med bästa räntan och bra villkor signerar du låneavtalet.
 3. Banken flyttar lånet: När du signerat avtalet tar din nya bank över och sköter flytten av bolånet åt dig. Om du använder Consectors kostnadsfria rådgivare är vi med under hela processen. Ofta tar flytten mindre än en vecka.

Tips: Ifall du bor i bostadsrätt behöver du ett utdrag ur lägenhetsregistret när du flyttar ditt bolån till en annan bank. Det får du från styrelsen i din bostadsrättsförening.

Flytta bolån med rörlig ränta

Vilka villkor som gäller för att flytta bolånet beror främst på om du har rörlig eller fast ränta. Enklast är det ifall du har rörlig ränta på ditt bolån. Till lån med rörlig ränta räknas även lån med tre månaders bindningstid. Ifall du har ett bolån med rörlig ränta har du rätt att när som helst flytta det till en annan bank utan att betala extra.
Många väljer att alltid teckna bolån med rörlig ränta av just den anledningen – det ger större frihet. Dessutom brukar det löna sig på sikt att inte binda bolånet.

Flytta bolån med fast ränta

Har du fast ränta på ditt bolån går själva flytten till på samma sätt, men med ett undantag. Bolån med fast ränta har alltid en bindningstid. Det innebär som regel att du måste betala en ränteskillnadsersättning till din gamla bank ifall du väljer att flytta bolånet i förtid.
Hur stor ränteskillnadsersättningen blir brukar bero på:

 • Hur stort ditt bolån är.
 • Hur mycket av bindningstiden som är kvar.
 • Det rådande ränteläget.

Är dina nya lånevillkor tillräckligt bra kan det ändå löna sig att flytta bolånet, trots att du får betala en extra avgift. Lönar det sig inte får du helt enkelt vänta till bindningstiden löper ut. Då kostar en flytt inget extra.

Försök också omförhandla bolånet

När du vet vilka villkor du kan få hos en annan bank kan det vara en idé att försöka omförhandla bolånet hos din nuvarande långivare också. Ingen bank vill förlora en kund. Därför är det troligt att din nuvarande bank ger dig ett nytt och bättre erbjudande om du väljer att vara kvar.

Amortering vid byte av bank

Vad som gäller för amortering i samband med flytt av bolånet beror på ifall du tänker låna mer pengar eller inte.
Om du vill utöka bolånet i samband med flytten finns olika alternativ för amorteringen:

 • Amortera 1 – 3 % av lånebeloppet: Det exakta beloppet beror på hur stort lånet är, din belåningsgrad och din inkomst.
 • Amortera den nya delen på 10 år: Ifall du tog ditt ”gamla” bolån innan 1 mars 2018 får du amortera den nya delen av lånet under en tioårsperiod.
 • Valfri amortering: Du kan välja att amortera eller inte ifall det totala lånet är mindre än 50 % av bostadens värde och det är mindre än 4,5 gånger din årliga inkomst före skatt.

Om du bara vill flytta lånet kan du:

 • Behålla nuvarande amorteringstakt: Ifall du skaffat bolånet efter 1 juni 2016.
 • Amortera en del av lånet på maximalt 15 år: Ifall du skaffat bolånet innan 1 juni 2016 måste du amortera den del som överstiger 70 % av bostadens värde senast inom 15 år. Understiger lånet 70 % av bostadens värde finns inget amorteringskrav.

Jämför bolån ofta

Bankerna ändrar ständigt villkoren för sina lån. Kanske hade du det billigaste bolånet när du tecknade det för ett, tre eller fem år sedan. På bolånemarknaden ändras räntor och övriga villkor snabbt. Banker justerar sina villkor för att locka till sig nya kunder.

Har din kreditvärdighet dessutom förbättrats sedan du tecknade bolånet finns en god chans att du kan få en lägre ränta. Därför är det bra att ta för vana att göra en bolån jämförelse regelbundet. Det tar knappt någon tid alls och du kan gott jämföra bolån minst en gång om året.