Consector Förklarar
God Jul & Gott Nytt År önskar Consector

God Jul & Gott Nytt År önskar Consector

Vi kan lägga ett värdefullt år till historieböckerna för Consector. Bolaget är kassaflödespositivt samt visar nu lönsamhet på helårsbasis. Detta visar att vårt koncept fungerar genom ett skapa ett ekosystem för konsumenten att upphandla flera låneprodukter hos en och samma förmedlare. Vår bolåneaffär har växlat upp ordentligt och idag är vi en viktig distributör av bolån till våra samarbetspartners. Därutöver har vi digitaliserat vårt erbjudande och större delen av företagets tjänster är nu helt digitala. Vi har steg kvar att ta på bolåneaffären men inom privatlån så är upphandlingsprocessen helt digital. Vi vill passa på att lyfta fram följande aktiviteter som vi är extra nöjda med under 2018:

  • Stark tillväxt på förmedlad volym inom bolån.
  • Under året har vi kopplat upp fler samarbetsbanker och har nu över 30 samarbetsbanker vilket skapar ett marknadsledande erbjudande.
  • Consector har fått mer utrymme inom Max Matthiessens kärnaffär och vi kan stolt säga att vi är ett portföljverktyg som används löpande i deras pensionsupphandlingar.
  • Tillstånd från Finansinspektionen som bolånekreditförmedlare.
  • Framgångsrikt SEO arbete. ”Topp 3” på många av de mest konkurrensutsatta orden inom lån och krediter.
  • Vi har totalt 6 bolånerådgivare certifierade i Swedsec Bolån.
  • Consector fortsätter växa med nöjda kunder hos Trustpilot.

Vi vill tacka medarbetare och kunder som gjort 2018 till vårt i särklass bästa år hittills och ser förväntansfullt fram emot 2019. Consector har nu fått fotfäste på den svenska marknaden och de kommande åren spår vi en stark tillväxtresa. Årets mest välkomna överraskning var att bolåneuppstickare började få utrymme i media och hos konsumenter. Nya aktörer har startats vilket öppnat upp konkurrensen på marknaden. Vi är tillskyndare av en mer transparent bolånemarknad och drivs av att hjälpa konsumenter erhålla bättre bolåneräntor. Vinden blåser till vår favör och upphandlingar av bolån mellan flera banker är här för att stanna. Genom att ha förberett verksamheten för bolåneupphandling sedan 2014 så står vi rustade att bli en spelare på bolånemarknaden och hjälpa fler konsumenter med upphandling av bolån. God Jul & Gott Nytt År! Pontus Holgersson & Jonas Ryberg Grundare av Consector