Consector Förklarar
Grundavdrag år 2019 & 2020 – så fungerar det!

Grundavdrag år 2019 & 2020 – så fungerar det!

Undrar du om du behöver göra något för att få ditt grundavdrag? Eller vad det egentligen är? Här berättar vi allt du behöver veta!

Vad är grundavdrag?

Grundavdrag är ett avdrag som görs automatiskt från din beskattningsbara förvärvsinkomst, såsom inkomst i form av lön, arvoden, aktiv näringsverksamhet eller pension. I praktiken innebär det att det finns en lägsta gräns, eller ”fribelopp”, för när du börjar betala inkomstskatt. År 2019 är fribeloppet 19.670 kr.

Hur stort är grundavdraget inkomstår 2019?

Hur stort är grundavdraget inkomstår 2019?

Grundavdraget beräknas med en viss procent av din inkomst vid en viss nivå. Det börjar på en inkomst vid 19.670 kr. Avdraget är då 19.670 kr. Du betalar alltså ingen skatt om din lön är lägre än så.

Som störst är grundavdraget vid inkomster mellan 126.500 och 144.600. Avdraget är då 35.900 kr. Sedan sjunker det igen, till 13.700 kr vid inkomster från 365.700 och uppåt.

Se ditt grundavdrag 2019 i Skatteverkets tabell.

Grundavdrag för pensionärer 2019

Personer över 65 års ålder har ett förhöjt grundavdrag. Det börjar vid 51.600 kr och är då 51.600 kr. Den som har en lägre inkomst betalar alltså ingen skatt.

Högst är grundavdraget för pensionärer vid en inkomst på 207.000 till 207.300 kr. Avdraget är då 86.500 kr. Därefter sjunker det ner till 23.900 vid inkomster från 1.577.800 kr och uppåt.

Skatteverket har även en tabell med grundavdrag för pensionärer 2019.

Villkor för grundavdrag

För att ha rätt till ett helt grundavdrag måste du ha bott i landet under hela inkomståret. I annat fall ger varje månad en tolftedels  grundavdrag.

Grundavdraget får inte överstiga din inkomst av tjänst och aktiv näringsverksamhet minus allmänna avdrag. Den som endast har inkomst av passiv näringsverksamhet har därför inte rätt till grundavdrag.

Man kan inte heller få grundavdrag mot inkomst av kapitalvinster.

Dödsbon får endast grundavdrag för dödsfallsåret.

Du behöver inte göra något för att få ditt grundavdrag. Det beräknas automatiskt utifrån din beskattningsbara inkomst.

Grundavdrag år 2020

Grundavdraget 2020 är ännu inte fastställt. Men det finns en prognos:

  • Lägsta grundavdrag för låginkomsttagare: 20 100 kr
  • Högsta grundavdrag: 36 500 kr
  • Lägsta grundavdrag: 13 900 kr

Personer som fyllt 65 år vid årets början får ett grundavdrag som kan uppgå till som mest 99 100 kr och som lägst till 24 100 kr.