Consector Förklarar
Grundavdrag – så fungerar det!

Grundavdrag – så fungerar det!

Grundavdrag är ett avdrag som görs automatiskt från din beskattningsbara inkomst om den är i form av lön, arvoden, aktiv näringsverksamhet eller pension.

 

Hur stort är grundavdraget 2018?

Grundavdraget beräknas med en viss procent av din inkomst vid en viss nivå. Det börjar på en inkomst vid 19.300 kr. Avdraget är då 19.300 kr. Du betalar alltså ingen skatt om din lön är lägre än så.

Som störst är grundavdraget vid inkomster mellan 123.800 och 141.800. Avdraget är då 35.100 kr. Sedan sjunker det igen, till 13.400 kr vid inkomster från 357.900 och uppåt.

Se ditt grundavdrag 2018 i Skatteverkets tabell.

 

Grundavdrag för pensionärer 2018

Personer över 65 års ålder har ett förhöjt grundavdrag. Det börjar vid 50.600 kr och är då 50.600 kr. Den som har en lägre inkomst betalar alltså ingen skatt.

Högst är grundavdraget för pensionärer vid en inkomst på 202.100 till 202.400 kr. Avdraget är då 79.900 kr. Därefter sjunker det ner till 32.600 vid inkomster från 565.000 kr och uppåt.

Skatteverket har även en tabell med grundavdrag för pensionärer 2018. 

 

Villkor för grundavdrag

För att ha rätt till ett helt grundavdrag måste du ha bott i landet under hela inkomståret. I annat fall ger varje månad 1/12 grundavdrag.

Grundavdraget får inte överstiga din inkomst av tjänst och aktiv näringsverksamhet minus allmänna avdrag. Den som endast har inkomst av passiv näringsverksamhet har därför inte rätt till grundavdrag.

Man kan inte heller få grundavdrag mot inkomst av kapitalvinster.

Dödsbon får endast grundavdrag för dödsfallsåret.

Du behöver inte göra något för att få ditt grundavdrag. Det beräknas automatiskt utifrån din beskattningsbara inkomst.

 

Grundavdrag 2019

Grundavdraget 2019 är ännu inte fastställt. Men det finns en prognos.

  • Lägsta grundavdrag för låginkomsttagare: 19 700 kr
  • Högsta grundavdrag: 35 900 kr
  • Lägsta grundavdrag: 13 700 kr

Personer som fyllt 65 år vid årets början får ett grundavdrag som kan uppgå till som mest 81 600 kr och som lägst till 33 300 kr.