Consector Förklarar
Har du koll på taxeringsvärde?

Har du koll på taxeringsvärde?

Går du i bostadsköpartankar? Marknaden är i full fart och räntenivåerna fortfarande låga, men det finns frågetecken att reda ut och faktorer att tänka på. Till exempel hur priset på din bostad kan komma att utvecklas. Att köpa en ny bostad väcker många känslor – inled letandet med att lära dig vad som gäller så är du redo den dag drömbostaden dyker upp.

Taxeringsvärde

I september kom Skatteverkets uppdaterade taxeringsvärden för alla småhus i Sverige. Och det är en viktig parameter att hålla koll på, eftersom fastighetsskatten sätts just efter taxeringen.

Det är Skatteverket som justerar taxeringsvärdet var tredje år baserat på ett genomsnitt av tidigare års försäljningspriser. Taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av det sannolika marknadsvärdet för fastigheten. Utöver priser i området är också husets ålder en faktor som tas med i beräkningen.

I genomsnitt beräknas värdena nu öka med 26 procent till följd av den starka prisutvecklingen under de senaste åren. Det kan med andra ord vara klokt att undersöka om taxeringsvärdet kommer att höjas för det hus som man funderar på att köpa.

Samlat värde av tomtvärde och byggnadsvärde

Om det på fastigheten finns en byggnad avgörs taxeringsvärdet av både ett tomtvärde och ett byggnadsvärde. Finns ingen byggnad är det alltså enbart ett tomtvärde som taxeringsvärdet är uppbyggt av. Är det arrende räknas ett taxeringsvärde ut för de som äger fastigheten och ett för de som äger byggnaden.

Taxeringsvärdet har flera uppgifter

Taxeringsvärdet nämns främst i samband med fastighetsavgift och fastighetsskatt. Detta eftersom detta värde avgör nivån på dessa. Men det finns även fler tillfällen då taxeringsvärdet är avgörande.

  • Stämpelskatt – Vid köp av en fastighet betalas en stämpelskatt som beräknas utifrån taxeringsvärdet.
  • Köp eller gåva? – Vid en överlåtelse kan detta klassas som gåva även om en viss summa betalas. Taxeringsvärdet avgör hur stort belopp som får betalas för att det ska räknas som gåva. Om man ska överlåta via köp eller gåva är en skattemässig fråga.
  • Värdering – Även om det kan skilja stort på taxeringsvärde och marknadsvärde så används detta värde ofta vid värdering. Detta exempelvis vid bouppteckning vid dödsbo.
  • Belåning – Bankerna kan se på taxeringsvärdet när kreditbedömning sker.

Felaktigt taxeringsvärde kan överklagas

Anser du att gällande taxeringsvärde är felaktigt kan du begära justering hos Skatteverket. Under ”Övriga Uppgifter” kan information lämnas på fastighetsdeklarationen. Här anges därmed orsakerna till att man anser att taxeringsvärdet ska vara högre eller lägre. Oftast efterfrågas ett lägre taxeringsvärde då det så tydligt påverkar skatter och avgifter.

Så beräknar du taxeringsvärdet

På Skatteverkets hemsida går det att beräkna taxeringsvärdet för en specifik fastighet. Det som då krävs är du har tillgång till värdeområdets nummer. Numret anger vilket område som fastigheten ska värderas mot. Detta då prisnivåerna skiljer sig mycket mellan olika delar av landet.

Beräkning kan ske av lantbruk, småhus, hyreshus samt industrier. Det som du bland annat anger är tomtens areal, avstånd till sjö, hav eller annat vattendrag, om det finns dricksvatten samt Wc.

Det går även att logga in på Skatteverkets hemsida och se gällande taxeringsvärde för den fastighet du äger.

– Moa Långbergs, Ekonomiskribent