Consector Förklarar
Hur hanteras dina personliga uppgifter?

Hur hanteras dina personliga uppgifter?

Som kund hos Consector ska du vara säker på att dina personuppgifter är trygga och att all information behandlas på ett ansvarsfullt sätt.   Vårt ansvar för din personliga information Vi på Consector är medvetna om att uppgifter som rör dig och din ekonomi är känsliga och att de måste skyddas mot utomstående. Därför har vi strikta interna bestämmelser som ska garantera att sådan information inte kommer i orätta händer. Som aktör inom finansmarknaden är våra kunders förtroende av största betydelse.   Våra rådgivare är licensierade av SwedSec Licensiering AB, som är ett branschorgan för företag som står under Finansinspektionens tillsyn. En licensiering innebär att man följer ett antal etiska riktlinjer för bästa möjliga konsumentskydd. I detta ingår att hantera information om enskilda kunder och deras ekonomi med fullgott dataskydd och med respekt för individens rätt till privatliv.   Consector står även under Finansinspektionens tillsyn. Detta innebär dels att vi ska hantera dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt, dels att vi inte får lov att använda det informationsövertag vi kan ha på annat sätt än med våra kunders bästa för ögonen.   Consector är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar i samband med en låneansökan hos oss. De uppgifter du lämnar behandlar vi med största säkerhet i vår kunddatabas. Consector använder uppgifterna du lämnat för att kunna säkerställa god kundkännedom samt tillgodose tjänsten du beställt samt. Personuppgifterna som du lämnar behandlas i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation).   Vi har höga ambitioner när det gäller informationssäkerhet, vilket gäller all information oavsett om den behandlas manuellt eller automatiserat och oberoende av i vilken form eller miljö den förekommer. Detta omfattar alla anställda och alla våra samarbeten.   Bara en kreditupplysning Ett exempel på hur vi hanterar information på ett sätt som är till våra kunders fördel är att det bara behövs en kreditupplysning när du ansöker om lån eller om att jämföra lån genom oss. Detta minskar den information som är i omlopp och stärker din kreditvärdighet mot andra aktörer.   Mina sidor När du blir kund hos oss samlas all information till dig på Mina sidor. För att logga in där krävs Bank-ID, det vill säga samma säkerhetslösning som används av till exempel banker och myndigheter.   Skydd mot ID-kapning Vi kan även erbjuda dig UC ID-skydd för att undvika ID-kapning. Detta innebär att du får ett meddelande om din kreditupplysning ändras, till exempel om det skett en kreditförfrågan eller en adressändring.   ID-skyddet omfattar även personlig hjälp dygnet runt om du skulle råka ut för något. Dessutom ingår en försäkring mot skador och skulder på upp till 100 000 kronor vid en ID-kapning.   Detta skydd gäller även om du utsätts för en ID-kapning som inte har med ditt kundförhållande hos Consector att göra.