Consector Förklarar
Låna till renovering

Låna till renovering

Behöver du låna pengar till att bygga om, bygga till eller rusta upp din bostad? Ett renoveringslån kan löna sig i det långa loppet eftersom det höjer bostadens värde. Det finns flera sätt att låna till renovering. Vi reder ut alternativen!

Höj ditt bolån

Ett alternativ för att finansiera byggnationerna är att låna upp värdet på din befintliga bostad. Eftersom du pantsätter bostaden som säkerhet för ett bolån är räntan generellt sett lägre för ett bolån, jämfört med ett privatlån. Däremot behöver du ta höjd för hur mycket du behöver amortera. Har du i dagsläget ett lågt bolån och lånar upp värdet på den bostad du redan bor i kanske du kommer över 70 procent i belåning sett till bostadens totala värdering. Lånar du pengar för mer än 70 procent av det värdet innebär det att du behöver amortera två procent per år. Om du istället optimerar lånet så att du hamnar under 70 procent i belåning behöver du bara amortera en procent per år. Alla lån under 50 procent är däremot helt amorteringsfria. Vad som gäller för amortering styrs av regeringens amorteringskrav som infördes 2018. Innan du bestämmer dig för hur du ska låna till din renovering – gör en kalkyl där du tydligt ser vad ett utökad bolån kommer att kosta dig varje månad.

Teckna ett privatlån

Om du av någon anledning inte vill höja ditt befintliga bolån kan du teckna ett privatlån för att finansiera renovering. Du slipper pantsätta bostaden och får istället ett lån som ligger helt avskilt från dina övriga bolånekostnader. Eftersom du inte pantsätter något för att ta ett privatlån kan du inte heller binda räntan. Istället styrs räntesatsen av Riksbankens nationella styrränta, den så kallade reporäntan. Bankerna sätter också räntan baserat på din betalningsförmåga och kreditvärdighet vilket gör att alla lånevillkor är individuella. 

Den totala kostnaden för ett privatlån baseras på lånebeloppet och återbetalningstiden, men också på den effektiva räntan. Med det menas den nominella räntan plus alla tillkommande avgifter för uppläggning och avisering. Därför är det alltid en god idé att noga se över alla avgifter innan du tecknar ett lån, villkoren kan nämligen skilja sig avsevärt mellan olika aktörer. Consectors lånekalkyl är ett värdefullt verktyg när du ska räkna ut kostnaden för ett privatlån. Den digitala tjänsten ger dig möjlighet att upphandla banklån direkt från din dator, mobil eller surfplatta.

Byggnadskreditiv

Ett annat sätt att låna till renovering är att teckna ett byggnadskreditiv. Då får du en beviljad kredit av din bank eller långivare, som löses in när själva byggnationerna är slutförda. Fördelen med kreditivet är att det kan vara svårt att räkna på det totala byggnationsbeloppet innan du är helt färdig, och på det här viset slipper du ta höjd för oväntade kostnader. Kreditivet betalas helt enkelt inte förrän hela byggnationen är slutförd och du vet vad totalbeloppet landade på.

Det som främst skiljer byggnadskreditiv från bolån är att du behöver ha en bostad som säkerhet för ett bolån, det behöver du inte för ett kreditiv. De som vill bygga en helt ny bostad kan normalt sett inte pantsätta denna bostad förrän byggnationen är klar. Det är däremot möjligt att göra med ett byggnadskreditiv. När byggnationerna är färdiga görs en värdering av bostaden och de kostnader som uppkommit via din byggnationskredit betalas med denna typ av bolån. Glöm inte att räntan på ett byggnadskreditiv ofta går att förhandla, precis som vilket annat lån som helst.

En långsiktig investering

Att renovera bostaden höjer ofta värdet och kan vara en smart investering för framtiden. Även om det kostar dig en slant att byta kök eller bygga nytt badrum så gör det att bostaden får en bättre standard och därmed ett bättre värde på marknaden. När du renoverat färdigt för denna gång kan du alltid göra en värdering hos en fastighetsmäklare. Värderingen kan du ha som underlag för att förhandla bolåneräntan med din bank. Däremot får du bara göra en sådan värdering vart femte år, så tänk efter och planera vid vilka tillfällen det lämpar sig bäst för att göra en värdering. Om du planerar att renovera igen om ett år eller två kan det vara smart att vänta med att göra en marknadsvärdering tills du känner dig mera färdig

Oavsett vilket lånealternativ du väljer, kom ihåg att alltid jämföra bankernas olika räntor och lånevillkor för att hitta det som passar dig och din ekonomi bäst. Här kan du göra en snabb och enkel lånekoll som ger dig bäst chans att hitta bästa priset på ditt lån.