Consector Förklarar
Medlåntagare för bolån – hur fungerar det?

Medlåntagare för bolån – hur fungerar det?

Man kan vara flera personer som tar ett bolån. En person kallas då huvudsökande och de andra medsökande. Detta kan öka möjligheten att få ett lån om den huvudsökande har för låg inkomst eller dålig kreditvärdighet.

Solidariskt betalningsansvariga

Såväl huvudsökande som medsökande är solidariskt betalningsansvariga. Det betyder att om en inte kan betala, då går hela betalningsansvaret över till de andra.

Detta skiljer sig från att använda borgensmän genom att ingen ny juridisk process behövs för att banken skall kunna säkra betalningen för sitt lån. Därför föredrar banker och kreditinstitut medlåntagare framför borgensmän.

 

Hur många medlåntagare kan man ha?

De flesta banker accepterar tre medsökande för bostadslån. Även fyra medlåntagare förekommer.

Vanligast är att man har medlåntagare vid bolån. Ibland kan det vara en sambo. Men det kan även vara till exempel föräldrar.

 

Fördelar med medlåntagare

  • Det kan bli lättare att få ett lån.
  • Det kan gå att få ett högre lån.
  • Det kan gå att pressa ner räntan.

 

Nackdelar med medlåntagare

Det är viktigt att förstå att hvudlåntagare och medlåntagare är lika ansvariga för att lånet betalas tillbaka. Skulle det bli problem kan alltså även en medlåntagare bli ansvarig för att hela lånet betalas tillbaka.

Finns det flera medlåntagare kan den av dem som banken anser har störst möjlighet att betala bli fullt ut betalningsansvarig, om huvudlåntagaren inte klarar av sina betalningar.

En medlåntagare tar alltså på sig ett stort ansvar, som till och med är högre än hos en borgensman.

 

Bra att veta

Med tanke på att dagens amorteringskrav tar hänsyn till låntagarens inkomst i förhållande till lånets storlek kan det vara en fördel om två personer som bor tillsammans också söker sitt bostadslån tillsammans.

Dock skall man tänka på att om man till exempel har föräldrar som medlåntagare, då kan det det nya lånet även påverka deras eventuella egna bolåns amorteringskrav. Läs mer i vår text om amorteringskrav

Skulle en huvud- eller medlåntagare avlida går det livskydd (en livförsäkring) som tecknas när låneavtalet upprättas in.