Consector Förklarar
Moment 22 på bostadsmarknaden

Moment 22 på bostadsmarknaden

Moment 22 på bostadsmarknaden, ska vi stänga ut en hel generation från marknaden? Mamma & Pappa betalar?, hur klarar sig nya bostadsköpare utan M&P Bank?

De nya kraven på bostadsmarknaden medför att det är otroligt svårt för första bostadsköpare att ta sig in på marknaden på egen hand. Enligt en rapport* från mäklarsamfundet uppger 73% av tillfrågade fastighetsmäklarna att de som köper en lägenhet som första köpare får någon hjälp av utöver banken med finansieringen av bostaden. I vissa köp lånar föräldrar ut både till kontantinsatsen och är även med som delägare för att köpet ska kunna genomföras. De grundläggande hinderna idag som försvårar för unga är: *Mäklarsamfundet

  • Amorteringskrav: Sedan 1 juni 2016 måste nya bostadsköpare amortera bostadslånet. På lån över 70 % belåning måste man amortera 2 % per år ner till 70 % belåning. På belåning mellan 50 till 70 % belåning måste man amortera 1 % per år ner till 50 % belåning.
  • Bolånetak: Sedan 1 oktober 2010 gäller reglerna från Finansinspektionen att nya lån inte bör överstiga 85% av bostadens värde.
  • Bankernas krav /lånetak)/Skuldkvotstak: Både Riksbanken och Finansinspektionen har diskuterat lånetak/skuldkvotstak men ännu är detta inte genomfört. Många banker har dock redan infört lånetak på mellan 500 till 650 procent av årsinkomsten.

─ Med bankernas nya krav blir det otroligt svårt för unga att ta sig in på marknaden då man ofta saknar ett tillräckligt stort sparande. Bankernas krav tillsammans med Finansinspektionens regleringar i en bostadsmarknad som genom gått en kraftig prisutveckling gör att man stänger ute en hel generation från marknaden. Hur många unga mellan 20-30 år som är behov av en mindre lägenhet i Stockholm tjänar över 37 000 kr per månad och har sparat ihop ca. 400 000 kr?, säger Pontus Holgersson, VD på Consector.

Politiker och beslutsfattare lägger idag stor vikt på att komma till rätta med utmaningarna på bostadsmarknaden. Finansinspektion och Riksbanken vill få kontroll på skuldsättningen och stävja en osund utveckling på kreditmarknaden och då många av regleringarna inte är anpassade för nya bostadsköpare blir det en grupp som blir påtagligt påverkade av kraven och regleringarna. Vi har dessutom bostadsbrist att ta hänsyn till och då vi försvårar finansieringen spär vi på problematiken. I Riksbankens rapport visar att över 60% i storstadsregionen skulle påverkas av ett lånetak/skuldkvotstak på 400 %*. Redan nu har många banker infört lånetak på 500% till 650% vilket medför att en betydligt större andel påverkas. *Riksbanken

─ Lånetaket bakbinder nya bostadsköpare och försvårar ytterligare för unga att komma in på marknaden. För unga gäller det att ändra inställning till standard och om krav vart de ska bo. Tittar man på Stockholm som ett exempel så har vi snittpriser i centrala Stockholm på 88344 kr/kvm. En lägenhet på 30 kvm kostar 2,65 MSEK. Det är i princip omöjligt för en förstagångsköpare att komma in på marknaden om man inta har föräldrar som kan medfinansiera. Diskussionen om att göra det enklare för unga att komma in på bostadsmarknaden måste tas på allvar, säger Pontus Holgersson, VD Consector.

CITAT:

Lånetaket bakbinder nya bostadsköpare och försvårar ytterligare för unga att komma in på marknaden

För unga gäller det att ändra inställning till standard och om krav vart de ska bo

Hur många unga mellan 20-30 år som är behov av en mindre lägenhet i Stockholm tjänar över 37 000 kr per månad och har sparat ihop ca. 400 000 kr?

FAKTA:

En bostadsrätt i centrala Stockholm kostar i snitt 88344 kr/kvm* vilket medför ett pris om 2 650 320 kr för 30 kvm. *Mäklarstatistik

Finansinspektionens bolånetak innebär att du minst behöver en egen insats på 15 procent. För lägenheten på 30 kvm innebär detta 397 548 kr.

Lånebeloppet vid 85% belåning innebär maximalt 2 252 772 kr för lägenheten.

Många banker tillämpar idag s.k. lånetak/skuldkvotstak vilket medför att du maximalt kan låna X gånger din inkomst. Ex. på banker där vi fått information om detta är:

Swedbank 5 gånger
SBAB 6,5 gånger
SEB 5 gånger
Danske Bank 5 gånger
Ålandsbanken 5 gånger

Vi tittar därför på exemplet med ett lån på 5 ggr inkomsten. För att låna ett belopp på 2 252 772 kr krävs en årsinkomst på 450 554 kr vilket motsvarar månadsinkomst på 37 546 kr.