Consector Förklarar
Nya regler för rot och rut

Nya regler för rot och rut

Regeringens budget innebar en del reformer som trädde i kraft vid årsskiftet. RUT- och ROTavdragen är en del som påverkas, vi förklarar vad det innebär.

Avdragen infördes 2008 med avsikt att minska svartarbetet inom bygg- och städbranschen och för att skapa fler jobb. Under 2014 lade svenskarna 20 miljarder kronor på uppdrag inom samma områden. 2015 siffror förväntas bli ännu högre.

Från och med 1 januari 2016 gäller nedan för de olika avdragen

RUT

  • Om du anlitar någon för hushållsnära tjänster, till exempel rengöring, underhåll eller tvätt, så får du göra avdrag på arbetskostnaden med 50%.
  • Maxtaket för avdraget är 25 000 kronor för personer under 65 år och 50 000 kr för de som är äldre. Tidigare gällde 50 000 kr oavsett ålder
  • Definitionen av RUT-avdraget har skärpts på flera punkter. Inom städning gäller enbart ”enklare städning”. Det kan exempelvis vara flyttstädning, hemstädning eller visningsstädning. Exempel på städuppdrag som inte längre är avdragsgilla är poolstädning eller arbete med golvboningsmaskin.

Det går inte heller att få avdrag för matlagning vilket tidigare varit möjligt. Däremot får de ske i samband med andra enklare RUT-tjänster. Det kan exempelvis handla om personlig omsorg där det delvis ingår matlagning som ”normalt utförs av hushållet själv”.

Det går inte heller att få RUT-avdrag för läxhjälp. Däremot gäller samma regler där som vid matlagning. En barnvakt kan utföra sysslor som ”normalt utförs av hushållet själv”.

ROT

  • Om du anlitar hantverkare för att renovera eller bygga om får du dra av 30% av arbetskostnaden. Tidigare var avdraget på 50%.

Ansökan och ansvar

Den totala summan som du får göra avdrag för genom RUT och ROT per år är 50 000 kr. Av denna del kan alltså maximalt 25 000 kr vara RUT förutsatt att är under 65 år. För att kunna göra fullt avdrag krävs även att skattebetalningar har skett till den summan under det gällande taxeringsåret. Eftersom det är skatteavdrag måste det finnas skatt att göra avdrag på.

När ROT- eller RUT-tjänster beställs är det vanligast att företagen ansöker om detta avdrag. Någon dag efter att ansökan skett kommer en kopia skickas ut till din folkbokföringsadress. Där framgår det vilken tjänst avdraget gäller för samt vilket belopp det avser. Du kan även gå in på Skatteverkets hemsida och där se hur stort belopp som du totalt ansökt om via RUT- och ROT-avdrag under året. Skulle det totala beloppet bli större än du har rätt till (exempelvis om du har betalat mycket lite i skatt) kan du bli återbetalningsskyldig.

Grundläggande krav för att få RUT-avdrag

  • Du ska ha betalat skatt under taxeringsåret. Detta minst till den nivå som avdraget motsvarar.
  • Du ska ha fyllt 18 år under gällande taxeringsår
  • Du ska personligen haft kostnader för RUT- eller ROT-tjänster
  • Tjänsten ska vara utförd i hemmet
  • Barn kan köpa RUT- och ROT-tjänster som utförs i förälders bostad, betala för detta och få avdrag. Däremot gäller inte det motsatta.

Vill du veta mer eller räkna ut hur mycket du kan göra avdrag för kan du läsa mer på Skatteverket. Om du behöver ett renoveringslån eller bygglån så hjälper vi dig gärna att hitta den bästa räntan, ansök direkt online.