Consector Förklarar
Olika sorters räntor

Olika sorters räntor

Det finns många olika sorters räntor som förekommer i samband med lån, sparande och penningpolitik. Vet du vad begreppen nominell ränta, inlåningsränta eller referensränta betyder?

Vi går här igenom dessa och andra typer av räntor.

Vad är ränta?

Ränta är kostnaden för pengar. Det går att se på ränta från två håll. Om du lånar pengar får du betala ränta till långivaren. Räntan är då en ersättning till långivaren för att du får låna pengar.

Om du lånar ut pengar, till exempel när du spar pengar på ett bankkonto, är räntan den ersättning som banken betalar till dig för att du lånar ut dina pengar.

Nominell ränta

Den nominella räntan är den räntesats som du får betala per år när du har ett lån. Om du till exempel lånar 50 000 kronor och den nominella räntan är 10% får du betala 5 000 kronor i nominell ränta under året.

Effektiv ränta

Effektiv ränta är den totala kostnaden för ett lån eller en kredit. Effektiv ränta motsvarar ungefär summan av den nominella räntan och alla avgifter för lånet. Den exakta formeln är lite mer komplicerad. Avgifter kan till exempel vara uppläggningsavgiften eller en aviavgifter.

Långivare måste visa den effektiva räntan i sin marknadsföring för att det ska vara lättare för konsumenterna att jämföra lånen.

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta är en ränta som tillkommer utöver den ordinarie räntan ifall du inte betalar en avi för ett lån i tid. Dröjsmålsränta kallas även för straffränta och den kan ofta vara mycket hög.

Bunden ränta

En bunden ränta är en ränta som är fast under en viss period, vanligtvis mellan 1 år och 10 år. Det är ett kontrakt som innebär att du vet vilken ränta du kommer att få betala på lånet under bindningstiden. Bunden ränta är vanligt på bolån.

Fast ränta

Fast ränta är en ränta som inte ändras under avtalsperioden. Ofta används fast ränta synonymt med bunden ränta. Det är en vanlig missuppfattning att privatlån har fast ränta, även om det kan finnas smslån med kort återbetalningstid med fast ränta.

Rörlig ränta

Rörlig ränta är en ränta som kan ändras i takt med att Riksbankens reporänta ändras. När man talar om bolån är det den så kallade tremånadsräntan som avses som rörlig ränta.

Inlåningsränta

Inlåningsränta är den ränta som en bank eller ett sparinstitut betalar i ersättning för att du sätter in pengar hos dem.

Låneränta

Låneränta är den ränta som du som låntagare får betala till banken för dina lån, till exempel blancolån eller bolån (bolåneränta).

Månadsränta

Månadsränta är den ränta som du får betala varje månad. Det är ett vanligt begrepp för snabblån med hög ränta. Genom att ange månadsräntan framstår lånet som billigare.

Du kan omvandla årsränta till månadsränta genom att dividera årsräntan med antalet månader, d.v.s. 12.

För att räkna ut den effektiva årsräntan utifrån månadsräntan multiplicerar du månadsräntan (uttryckt som ränta/100+1) med sig självt tolv gånger och sedan subtraherar du 1.

Real ränta

Realränta motsvarar årsräntan minus inflationen. Om du spar pengar kan realräntan bli negativ ifall inflationen är större än räntan på sparkontot.

På motsvarande sätt gör inflationen att din realränta på till exempel ett bolån eller privatlån blir lägre än den angivna räntan. Eftersom realräntan inte går att förutspå är det inga banker som anger den.

Referensränta

Referensräntan är en räntesats som Riksbanken fastställer en gång i halvåret, den 1 januari och den 1 juli. Referensräntan motsvarar repo räntan vid slutet av förra halvåret avrundat till närmast högre halva procentenhet. Referensräntan används bland annat för att fastställa dröjsmålsräntan.

Reporänta

Reporäntan är den räntesats som Riksbanken använder när den lånar ut pengar till bankerna. Denna ränta påverkar i sin tur vilken ränta banken kan erbjuda på sina lån.

Sparränta

Sparränta är samma sak som inlåningsränta, det vill säga den ränta du får när du sätter in pengar på banken.

Statslåneränta

Statslåneräntan är tänkt att avspegla statens genomsnittliga upplåningsränta. Den utgår från den genomsnittliga marknadsräntan på statsobligationer med minst fem års återstående löptid.

Styrränta

Styrränta är samma sak som reporänta.

Utlåningsränta

Utlåningsränta är detsamma som låneränta.

Årsränta

Årsräntan är samma sak som den nominella räntan.