Consector Förklarar
Privat pensionssparande

Privat pensionssparande

Idag är det många som känner att de inte riktigt har koll på hur pensionssparandet fungerar trots att det är något som rör oss alla. Frågorna är många: Vilka delar består pensionen av? Hur gör man egentligen för att spara till pension? Vad påverkar pensionens storlek? Här reder vi ut allt du behöver veta!

Vad är pension?

Under arbetslivet sparar du pengar till den period av livet då du inte längre yrkesarbetar – din pension. Ju senare du går i pension, desto mer pengar betalas ut varje månad därefter. Pensionen består huvudsakligen av tre delar; allmän pension, tjänstepension och eget pensionssparande. Hur stora delarna är i förhållande till varandra är olika från person till person och beror bland annat på hur länge man har jobbat, vad för slags avtal man har haft med sina arbetsgivare och hur man har valt att sköta sitt eget pensionssparande.

Allmän pension – grunden i ditt sparande

Pensionen som betalas ut av staten kallas för allmän pension och den får du så länge du lever. När du arbetar går 18,5 procent av skatten du betalar till den allmänna pensionen så att du ska ha något att leva på när du slutar arbeta. Den allmänna pensionen är alltså grundad på din samlade inkomst och består främst av två delar: inkomstpension och premiepension. Inkomstpensionen är en fast del som du alltså inte kan påverka när du väl har gått i pension. Den styrs dessutom av Sveriges samhällsekonomi, så om Sveriges ekonomi utvecklas starkt får du mer i pension. Den andra delen, premiepensionen, kan du själv välja hur den ska placeras. För att göra ett eget val, logga in på pensionsmyndigheten.se.

Tjänstepension – avtalas med din arbetsgivare

Tjänstepension innebär att din arbetsgivare betalar en avgift varje månad så att pengar sätts av till din pension. Om du är anställd på ett företag och har ett kollektivavtal ingår alltid tjänstepension, men andra företag kan betala tjänstepension trots att de inte har kollektivavtal. Det finns olika typer av tjänstepensionsavtal vars innehåll avgör exakt hur mycket pension som sätts av till dig varje månad. Du kan själv välja hur din tjänstepension ska placeras, då vänder du dig till den valcentral som ditt tjänstepensionsavtal hör till. Vilken det är kan din arbetsgivare informera om.

Eget pensionssparande

De allra flesta behöver ha ett eget pensionssparande. Det blir särskilt viktigt om du saknar tjänstepension, jobbat deltid under längre perioder eller om du har insett att din pension inte kommer att räcka till den livsstil du vill ha. Tänk på att man kommer långt med att sätta av en mindre summa varje månad, på sikt kommer pengarna att växa till sig. Några exempel på hur du kan pensionsspara själv är att spara via fonder eller amortera dina lån. Om du sparar via fonder eller andra värdepapper är det viktigt att välja rätt risknivå; om din ekonomi inte tål en nedgång bör du i första hand ha räntebaserade fonder även om du då inte kan förvänta dig någon stor värdestegring.

Ta kontroll över din pension

Om du vill ta kontroll över ditt pensionssparande är det aldrig för sent att sätta igång. På hemsidan minpension.se kan du logga in och se hur mycket du har pensionssparat hittills. Det ger dig en överblick över hur din situation ser ut och det blir betydligt lättare att veta vilka åtgärder som krävs för att eventuellt förbättra situationen. Hör av dig till din arbetsgivare och fråga om du har tjänstepension. Om du inte har det – börja pensionsspara själv. Ett första steg kan vara att kontakta bankernas pensionsrådgivare.