Consector Förklarar
Privatlån – vad du behöver tänka på

Privatlån – vad du behöver tänka på

Det är lätt att ta ett privatlån, men det ska ju betalas tillbaka också. Ta reda på vad lånet faktiskt kostar så att du vet om du har råd!

För att bedöma om du har råd med ett lån, behöver du räkna ut två olika saker:

  • Månadsbetalningen
  • Totalkostnaden

Månadsbetalningen

Månadsbetalningen är det belopp som du ska ut med varje månad. Beloppet hör hemma i din budget, så att du kan ta reda om pengarna räcker varje månad.

Tre typer av utgifter ingår i månadsbetalningen. Vi ska gå igenom alla tre längre ner.

Totalkostnad

Vad kostar dig lånet i reda pengar Totala kostnaden utgörs av alla avgifter och all ränta som du betalar in under lånets hela löptid:

Totalkostnad = Avgifter + Ränta

Vi ska titta närmare på kostnaden längre ner, men först ska vi prata om avbetalningarna. De ingår i månadsbetalningen men inte i totalkostnaden.

Avbetalningar – utgift men ingen kostnad

Hur hänger detta ihop? Jo, när du betalar av ett lån minskar du en skuld. Det leder till att ditt totala kapital ökar, och avbetalningen är alltså ett sparande, och ingen kostnad. Men beloppet ska betalas varje månad, och är därför en utgift i budgeten på samma sätt som hyran eller gymkortet.

Exempel

Du har 20 000 kr på banken, en bil värd 30 000 kr och ett billån på 15 000 kr. Ditt totala kapital är 35 000 kr:

Banken 20 000
Bilen 30 000
Billån -15 000
===============
Totalt 35 000

Om du amorterar 5 000 kr på billånet, minskar skulden till 10 000 kr. Ditt kapital ökar till 40 000 kr:

Banken 20 000
Bilen 30 000
Billån -10 000
===============
Totalt 40 000

Säg att du istället hade sparat 5 000 kr på banken, då hade ditt kapital också ökat till 40 000 kr:

Banken 25 000
Bilen 30 000
Billån -15 000
===============
Totalt 40 000

Avbetalningarna (amorteringarna) är alltså både ett sparande och en utgift. Du måste ta med dem i kalkylen för att bedöma om du har råd med lånet men de bidrar inte till kostnaden för lånet.

Avgifter – ökar månadsbetalning och totalkostnad

Det finns en lång rad avgifter som kan komma med ett lån. De bidrar alla till kostnaden för lånet.

Uppläggningsavgift – Kallas även startavgift. En engångskostnad när du tar lånet.

Aviavgift – En kostnad vid varje avbetalningstillfälle. Det blir alltså en högre kostnad för lån med lång löptid.

Autogiro – Också en kostnad vid varje avbetalning.

Slarvavgifter – Förseningsavgift, påminnelseavgift, inkassoavgift, dröjsmålsränta. Det här är avgifter som du inte behöver bekymra dig om – om du aldrig slarvar eller råkar ut för några missöden. Om du vet med dig att såna händelser inte är otänkbara, se i alla fall till att de här avgifterna är rimliga.

Ränta – ökar månadsbetalning och totalkostnad

Du behöver lista ut hur mycket räntan kommer att kosta, både som en del i månadsbetalningen och som en del i lånets totalkostnad.

Räntan kan anges på olika sätt, till exempel som årsränta eller effektiv ränta. Vi ska inte fördjupa oss i det. Det viktiga är att du tar reda på hur mycket ränta som ska ut vid varje avbetalning, och hur många avbetalningar som ingår i lånet.

Exempel på lån med olika löptid

Vi tittar på två lån med olika löptid och beräknar deras månadsbetalningar och totalkostnader*.

Lån 1

Belopp: 10 000 kr
Ränta: 5 %
Startavgift: 300 kr
Aviavgift: 30 kr
Löptid: 2 år

Månadsbetalningen ligger mellan 489 kr och 449 kr under lånets löptid. Totalkostnaden för lånet blir 1541 kr.

Lån 2

Belopp: 10 000 kr
Ränta: 5 %
Startavgift: 300 kr
Aviavgift: 30 kr
Löptid: 1 år

I det här fallet ligger månadsbetalningen mellan 905 kr och 866 kr. Totalkostnaden för lånet blir 931 kr.

Lån 3

Belopp: 10 000 kr
Ränta: 20 %
Startavgift: 300 kr
Aviavgift: 30 kr
Löptid: 3 månader

I det här fallet ligger månadsbetalningen mellan 3 530 kr och 3 419 kr. Totalkostnaden för lånet blir 723 kr.

Sammanfattning

Det längre lånet har lägre månadsbetalning men högre totalkostnad. Det korta lånet har högre ränta men kostar ändå mindre, totalt sett.

Vilket upplägg du föredrar beror på din budget. Hur mycket har du råd att betala varje månad utan att hamna i penganöd? Hur mycket får lånet kosta, totalt sett?

* För beräkningarna har vi använt den här kalkylatorn.