Consector Förklarar
Så fungerar ränteavdrag för bolån

Så fungerar ränteavdrag för bolån

Känner du till att du kan göra avdrag på upp till 30 % av räntekostnaderna på alla dina lån förutom CSN-lånen? Jajamen! Ränteavdraget infördes för att fler människor skulle få möjlighet att låna och äga sin bostad. Men hur det faktiskt fungerar och vad du behöver göra för att nyttja det – det berättar vi här.

Vad är ränteavdrag?

Ränteavdraget är en slags skattereduktion som innebär att du får göra avdrag för räntekostnaderna i din deklaration. Syftet med avdraget är att det ska bli billigare att låna pengar och att fler ska kunna äga sin bostad. Du kan bara nyttja ränteavdraget om du har ett underskott av kapital, d.v.s. om räntekostnaderna är högre än dina kapitalinkomster. Inkomster från kapital kan till exempel vara de pengar du har tjänat på en bostadsförsäljning, räntor på ditt banksparande eller aktieutdelning. Är underskottet mindre är 100 000 kr får du skatteavdrag på 30 %, är det över 100 000 kr får du dra av 21 % på resterande belopp.

Regler för ränteavdrag

Dessa krav och villkor måste uppfyllas för att du få nyttja ränteavdraget:

  • Du måste ha betalat skatt och ränta.
  • Dina räntekostnader måste överstiga 1000 kr.
  • Du måste personligen vara betalningsansvarig för lånet.
  • Du har ett underskott av kapital.

Andra lån som omfattas av ränteavdraget

Det är inte bara bolån som omfattas av ränteavdraget, utan samtliga lån förutom studielån från CSN. Du kan alltså nyttja avdraget för dina billån, privatlån, sms-lån och liknande.

Hur ränteavdraget fungerar

Det du behöver göra för att göra avdrag för dina räntekostnader är att granska, signera och lämna in din inkomstdeklaration. Din långivare kommer nämligen att skicka dina kontrolluppgifter direkt till Skatteverket. Ränteavdraget sker alltså helt automatiskt. Dock kan det vara bra att känna till är att det finns en viss turordning för olika skattereduktioner. Den slutgiltiga summan påverkas bland annat av jobbskatteavdraget, pensionsavdraget och sjöinkomstavdraget.

Hur du räknar ut ränteavdraget

Så här räknar du ut hur mycket du får i ränteavdrag:

  1. Räkna ut hur mycket du betalar i ränta på dina lån varje år. Har du rörlig ränta blir summan mer ungefärlig, men det brukar gå bra att uppskatta.
  2. Beräkna hur stora dina kapitalinkomster förväntas bli.
  3. Ta beloppet av kapitalvinsterna minus summan av räntekostnaderna, blir beloppet mindre än noll har du rätt att dra av 30 % på ett underskott upp till 100 000. Därutöver är avdraget 21 %.

När två personer delar på ett lån

Om ni är flera personer som delar på ett lån har ni möjlighet att justera fördelningen av skattereduktionen. Ett exempel är om du och din partner har ett bolån tillsammans och ni betalar olika mycket. Betalar du 60 % av bolånet och din partner betalar 40 % kan ni justera detta i deklarationen, annars kommer skattereduktionen fördelas 50-50 mellan er. Det enklaste sättet att se till att det blir rätt är att kontakta er långivare så kan de utföra justeringen.

Jämkning av bolån

Vanligtvis betalar du ränta månadsvis eller kvartalsvis, och får sedan tillbaka högst 30 % av räntekostnaderna efter deklarationen. Men du har också möjlighet att ansöka om skattejämkning av bolånet. Då betalar du istället mindre skatt under året och får därför inte tillbaka lika mycket pengar vid skatteåterbäringen. Om du vill ansöka om jämkning för ditt bolån ska du vända dig till Skatteverket.

Även ränteskillnadsersättningen är avdragsgill

Man skulle kunna tro att man belönas om man betalar tillbaka sitt lån i förtid, men så är inte fallet. Betalar du tillbaka lånet innan löptiden tar slut behöver du tvärtom betala en avgift om du har ett lån med bunden ränta. Den här avgiften kallas för ränteskillnadsersättning. Anledningen till att långivaren tar ut den här avgiften är att de sänker räntan när du binder ditt lån. När du betalar tillbaka lånet i förtid får de helt enkelt inte in de intäkter de räknat med. Dock är även ränteskillnadsersättningen avdragsgill och du kan få tillbaka upp till 30 % av beloppet när du deklarerar. Ibland händer det dessvärre att långivarna glömmer att skicka in uppgifterna för ränteskillnadsersättningen till Skatteverket, så granska din deklaration noggrant innan du skickar in den så att alla uppgifter är med.