Consector Förklarar
Rotavdrag 2020 – vad det är och hur det fungerar

Rotavdrag 2020 – vad det är och hur det fungerar

Rot står för Reparation, Ombyggnad och Tillbyggnad. Det är ett avdrag som innebär att du får dra av 30 % av arbetskostnaden för tjänster inom dessa områden. Här berättar vi hur det fungerar, hur mycket du får dra av och allt annat du behöver veta. Lycka till med dina rotprojekt!

Vad är rotavdrag?

Rotavdrag är en skattereduktion på tjänster inom reparation, ombyggnad och tillbyggnad. Det innebär att du får göra avdrag på arbetskostnaden när du till exempel ska bygga ut, reparera något i huset eller bygga om. Rotavdraget kan endast användas av privatpersoner. Om ditt företag anlitar någon som ska utföra tjänsten kan du inte använda dig av rotavdraget. Förväxla inte rot med rut, som är en skattereduktion för tjänster inom rengöring, underhåll och tvätt. Det är dock viktigt att du läser på om rut, då den sammanlagda summan för rut- och rotavdrag inte får överstiga 50 000 kr.

Så mycket du kan få i rotavdrag 2020

Maxbeloppet när du ska använda dig av rut- och rotavdrag är 50 000 kr per person och år. Avdraget är fortfarande 50 000 kr per år, oavsett antalet fastigheter du äger. Skulle du köpa ett nytt hus eller en lägenhet som du vill renovera får du alltså inte mer pengar i avdrag. Om du bor tillsammans med någon som också uppfyller kraven för rotavdrag får ni sammanlagt 100 000 kr i avdrag. Du får högst dra av 30 % av arbetskostnaden per rotarbete.

Vilka tjänster du kan få rotavdrag för

Här är tjänsterna som godkänns för rotavdrag i din bostadsrätt, ägarlägenhet eller runt och i ditt hus:

  • Byggprojekt – reparera och underhålla
  • Byggprojekt – bygga om och bygga till (gäller endast för hus som är äldre än 5 år)
  • El
  • Glas och plåt
  • Gräv- och markarbete
  • Murning och sotning
  • Målning och tapetsering
  • Rengöring
  • VVS

Observera att reglerna är olika för bostadsrätter, ägarlägenheter och småhus. Du kan inte använda rotavdraget till att bygga om ett hus som är under 5 år. Då godkänns endast rotarbeten som är till för att återställa huset i sitt ursprungliga skick.

Villkor för rotavdrag

Du behöver vara minst 18 år för att nyttja rotavdraget. Du måste även vara bosatt eller betala skatt för minst 90 % av din inkomst i Sverige. Rotavdraget får endast göras på själva arbetskostnaden. Du kan alltså inte använda det för att bekosta material, resor eller administration. Du får inte heller använda rotavdraget till ett hus eller en bostadsrätt som du inte äger eller delvis bor i. Det är dessutom viktigt att utföraren specificerar avdraget på arbetskostnaden på din faktura för det ska godkännas av Skatteverket.

Vilka som inte får utföra rotavdragstjänster åt dig

Om utföraren inte har F- eller A-skattsedel kommer avdraget inte att godkännas av Skatteverket. Det är upp till dig att undersöka att utföraren har det för att du bli berättigad rotavdrag. Företaget, eller utföraren, får inte vara släkt med dig.

Hur rotavdraget fungerar

När du ska använda rotavdrag måste du välja ett företag som har A- eller F-skattsedel. Meddela utföraren att du vill nyttja rotavdraget och ge din fastighetsbeteckning alternativt bostadsrättsföreningens organisationsnummer samt ditt lägenhetsnummer. Den som utför arbetet kommer att göra ett avdrag (på högst 30 %) på arbetskostnaden på din faktura. När du har betalat fakturan efter utfört arbete kommer utföraren att begära en utbetalning från Skatteverket. Då skrivs även rotavdraget in i din inkomstdeklaration. Skulle det visa sig att du eller utföraren inte uppfyller kraven kan utföraren kräva dig på pengar. Därför är det av stor vikt att du undersöker att du har tillräckligt med avdrag kvar samt att arbetet är berättigat avdrag. Du kan se hur mycket avdrag du har kvar att nyttja på Skatteverkets hemsida.

Källa: Skatteverket