Consector Förklarar
Så mycket sänks din skatt 2019

Så mycket sänks din skatt 2019

Din privatekonomi beror på din totala skatt. Och skatten för 2019 beror på var du bor, eftersom kommunal- och landstingsskatten varierar. (Kommunalskatten ligger normalt sett på 30-35% och landstingsskatten på 11-12%. Se tabell från SCB.)

Kompletta skattetabeller hittar du hos Skatteverket.

 

Statlig skatt

Här är siffrorna för hur mycket skatt staten vill ha, med riksdagens senast antagna budget. Källa: Skatteverket 

På inkomster över 490.700 kronor utgår statlig inkomstskatt på 20 procent. För inkomster över 689.300 kronor är den 25 procent. Men här ska man även ta hänsyn till grundavdraget. Det innebär att denna gräns i praktiken blir 504.400 respektive 703.000 kronor.

Den som fyllt 65 år vid inkomstårets början har ett högre grundavdrag. Då blir brytpunkten för statlig skatt 547.500 respektive 733.300 kronor.

 

Hur mycket sänks skatten?

  • Jobbskatteavdraget:

För en löntagare med en månadslön på 20.000 kr blir skattesänkningen 150 kr per månad. Vid 45.000 kr blir sänkningen 210 kr.

  • Höjd brytpunkt för statlig skatt:

För en löntagare med en månadslön på 41.000 kr blir skattesänkningen 77 kr per månad. Vid 43.000 kr blir sänkningen 282 kr.

  • Pensionärer:

För en pensionär med en pension på 12.000 kr blir skattesänkningen 67 kr per månad. Vid 25.000 kr blir sänkningen 345 kr. Och vid 35.000 kr sänks skatten med 664 kr.

 

(Källa: Riksdagens utredningstjänst.)

 

Höjda pensioner

I beräkningen ska man även ta in att pensionerna nu höjs. Inkomstpensionen ökar med 1,4 procent. Garantipensionen går upp 2,2 procent.

Enligt en uträkning från Swedbank innebär detta att en garantipensionär får 140 kr mer kvar i plånboken.

 

TV-avgiften

TV-avgiften ska från 2019 betalas över skattsedeln, av alla som är 18 år eller äldre. Den är 1 procent av inkomsten, dock som mest 1.300 kr per person och år. För en ensamstående är detta en sänkning från den gamla tv-avgiftens 2.400 kr. Men för alla hushåll med mer än en person innebär tv-skatten en ökad utgift.

 

RUT-avdraget

RUT-avdraget för hushållsnära tjänster tredubblas 2019 från 25.000 till 75.000 kr. Men fortfarande gäller att det får täcka maximalt 50% av arbetskostnaden. Läs mer om RUT-avdraget hos Skatteverket.

 

Tilläggsbudget

Vissa skatter och avgifter kan komma att förändras med den tilläggsbudget som regeringen kommer att behandla under våren.

Till exempel kan drivmedelsskatten komma att höjas och flygskatten att återinföras, vilket kan påverka din privatekonomi.