Consector Förklarar
Så granskar du bostadsrättsföreningens ekonomi – en checklista

Så granskar du bostadsrättsföreningens ekonomi – en checklista

Efter en lång period av lägenhetsjakt är det lätt att bli ivrig när man äntligen har hittat rätt. Men innan du ansöker om bolån har du en lite tråkig, men ack så viktig, uppgift framför dig. Du behöver analysera bostadsrättsföreningens ekonomi. Här går vi igenom varför och hur du ska göra det.

Därför bör du kolla upp bostadsrättsföreningens ekonomi

När du köper en bostadsrätt blir du medlem i en bostadsrättsförening som är lägenhetens egentliga ägare. Som medlem får du förmånen att nyttja lägenheten, men du blir också en del av en ekonomisk gemenskap. Föreningens skulder och renoveringar kommer nämligen att avgöra hur hög månadsavgift du ska betala. På så sätt kommer föreningens ekonomiska situation ha direkt påverkan på din personliga ekonomi. För att försäkra dig om att du inte gör ett dåligt köp behöver du därför analysera föreningens ekonomi innan du skriver på kontraktet.

1.Gå igenom föreningens årsredovisning

Bostadsrättsföreningens årsredovisning är en rapport över föreningens ekonomiska situation och resultat från det senaste året. I årsredovisningen får du reda på vad föreningen har för intäkter, löpande kostnader och skulder. Enligt lag måste årsredovisningen innehålla förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och eventuella noter.

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen är en aktuell beskrivning av bostadsrättsföreningen och fastigheten. Föreningens styrelse redogör vad som har hänt under det senaste året och hur årsavgiften har förändrats. Här får du dessutom reda på om det finns någon underhållsplan och hur mycket lån föreningen har per kvadratmeter.

Resultaträkning

I resultaträkningen får du reda på om bostadsrättsföreningen har gått med vinst eller förlust under året. Här har styrelsen redogjort för vad som har kostat pengar, och var intäkterna kommer ifrån. Då underhållskostnaderna kan variera olika år påverkas resultatet därefter. Föreningens syfte är inte att gå med vinst, men den ska heller inte gjort för stora förluster. Det kan nämligen påverka månadsavgiften i framtiden.

Balansräkning

Balansräkningen visar hur mycket pengar bostadsrättsföreningen har den sista dagen på räkenskapsåret, och hur höga skulderna är. Om föreningens egna kapital har minskat mycket är det viktigt att du tar reda på varför.

Noter

I de föregående delarna förekommer nothänvisningar. I noterna får du mer specifika förklaringar till vad som har påverkat resultatet.

2. Analysera månadsavgiften

Månadsavgiften som du betalar till föreningen ska täcka gemensamma kostnader såsom sophämtning, räntekostnader och reparationer. Undersök vad din månadsavgift täcker; ingår el, internet, värme och vatten? Behöver du betala en extra avgift för att få använda parkeringshuset? Om månadsavgiften verkar vara hög i förhållande till vad som ingår kan det bero på inplanerade renoveringar av fastigheten. Är avgiften låg trots att föreningen har stora skulder kan den komma att höjas.

3. Kolla upp belåning per kvadratmeter

För att ta reda på hur högt belånad fastigheten är ska du dela skulden på antalet kvadratmeter som fastigheten har. Under 5000 kr per kvadratmeter är ett bra resultat, om det är över 10 000 kr bör du kolla upp varför belåningen är så hög. Om det visar sig att föreningen har slarvat med att amortera lånen bör du leta efter en annan lägenhet.

4. Undersök hur stor del av intäkterna som äts upp av räntekostnader

Om fastigheten har för höga räntekostnader i förhållande till sina intäkter finns en risk att månadsavgiften inte täcker drifts- och underhållskostnaderna. I årsredovisningen hittar du räntekostnaderna under resultaträkningen. Jämför räntekostnaderna med föreningens nettoomsättning, om de utgör mer än 40 % av nettoomsättningen bör du vara försiktig.

5. Hur länge gäller föreningens avtal för tomträtt

Ta reda på om föreningen äger marken som fastigheten står på eller om den hyrs. Hur ser det nuvarande kontraktet ut och vad händer när avtalet slutar gälla? Kommer det att påverka den framtida månadsavgiften?

6. Planer på omfattande renoveringar

Stora renoveringsarbeten kan innebära en höjning av månadsavgiften om föreningen inte har tillräckligt med pengar. Undersök därför hur renoveringsbehovet ser ut, om det finns några planer på renoveringsarbeten och hur de ska bekostas. Föreningen bör ha en underhållsfond till framtida stambyten, takomläggningar och liknande.