Consector Förklarar
Så påverkas din ekonomi av Corona

Så påverkas din ekonomi av Corona

Coronavirusets framfart har försatt hela världens ekonomi i gungning. Alla påverkas på ett eller annat sätt – både som privatpersoner och företag. Vi reder ut hur Covid-19 påverkar din plånbok.

Vi lever i en orolig tid. Smittspridningen av Covid-19 går i rasande fart vilket redan nu lett till ekonomiska konsekvenser. Framförallt märks detta på aktiebörsen som sedan den senaste toppnoteringen den 20 februari har sjunkit med cirka 20 procent i skrivande stund. Det är en rekordkort period i sammanhanget.

Börsraset var dock inte oväntat i sig. Liknande scenarion har skett under exempelvis finanskrisen 2008, efter Brexit tidigare i år och efter attackerna mot World Trade Center 2001. Att världens börser påverkas av Coronavirusets spridning beror på flera faktorer; bland annat de börsnoterade företagens väntade vinster och förluster. Just nu leder den rådande oron i världen till uppskjutna investeringar och störningar i produktionen hos flera företag både nationellt och internationellt, vilket gör att börsraset är ett faktum.

För dig som sparar pengar i aktier och fonder är det är lätt att gripas av panik och sälja bort hela innehavet när börsen svajar. Men kom ihåg att tänka långsiktigt även i oroliga tider, eftersom börsen så småningom kommer att gå upp igen. Om du sparar på lång sikt (tre år eller mer) och inte behöver pengarna just nu gör du bäst i att låta pengarna ligga kvar, även om de kommer att minska i värde under en tid. En tumregel är att inte låta marknadens börsrörelse påverka strategin för dina långsiktiga investeringar.

Statens krispaket

En påtaglig påföljd av Coronaviruset är att flera företag permitterat sin personal. Det innebär att medarbetare kan gå ner upp till 60 procent i tid, men ändå behålla 90 procent av sin lön. Korttidspermittering är en åtgärd presenterad av regeringen och som gäller från och med 16 mars. Syftet är att företagen ska få möjlighet att behålla sin personal och medarbetarna sina jobb. Den största delen av lönekostnaderna bekostas därför av regeringens så kallade krispaket, där 300 miljarder kronor avsatts för att rädda Coronautsatta företag från konkurs. Om permittering drabbar dig som medarbetare behöver du alltså inte vara orolig för att inte få ut största delen av din lön, även om du bara jobbar en viss procent av din ordinarie arbetstid.

För att stoppa smittspridningen och få fler att stanna hemma från jobbet utan att påverkas ekonomiskt har regeringen också beslutat om att slopa karensavdraget för den första sjukdagen fram till den 31 maj. Det innebär att staten betalar ut sjukpenning från dag ett när du är hemma från jobbet. Staten tar också tillfälligt över sjuklöneansvaret från arbetsgivarna under två månader framåt. Även egenföretagare ersätts genom en schabloniserad sjukpenning för de första två veckorna av sjukskrivningen. Dessa tillfälliga åtgärder har tagits fram för att stödja de företag som drabbas av att personalen är hemma med sjukdomssymptom, och ska alltså inte påverka ekonomin för dig som privatperson i någon större omfattning.

Om du blir varslad

Till följd av Coronaviruset och det ekonomiskt osäkra läget i världen har vissa företag tvingats varsla sin personal. Allra värst drabbat är besöks- och turistnäringen eftersom evenemang med fler än 500 besökare är förbjudna sedan den 9 mars 2020. Fler restriktioner kan komma att uppstå. Om ett varsel har eller kommer att drabba dig som jobbar gör du bäst i att se över vilka regler, lagar och kollektivavtal du omfattas av. Alla rådande avtal gäller trots det extraordinära läge vi befinner oss i. Och kom ihåg att mycket kan förändras på kort tid – även om hela världen och Sveriges arbetsmarknad är orolig just nu är det inte säkert att varslet behöver leda till uppsägning.

Effekter på bostadsmarknaden

Det ekonomiska läget i världen har gjort att många avvaktar med sina bostadsaffärer just nu. För dig som tänkt delfinansiera ett eventuellt bostadsköp med vinster från aktieköp blir läget förstås extra kännbart. När det dessutom råder osäkerhet på arbetsmarknaden är det många som dessutom väljer att inte köpa någon bostad. Än så länge har dock bostadsmarknaden inte sett några kraftiga nedgångar i prisnivåer, men mycket kan förändras på kort tid. Ett bra tips är att se till dina behov och bara köpa en bostad till ett pris du känner dig trygg med. Ta höjd för att räntenivåer kan komma att förändras på sikt. Du kan använda Consectors lånekalkyl för att räkna på utfallet av olika räntenivåer.

Samla dina lån

I kristider är det en strategiskt smart åtgärd att se över din ekonomi och spara pengar om du kan. Du kan exempelvis spara pengar varje månad genom att ansöka om lägre ränta på befintliga lån, ändra löptiden för dina lån eller få bättre kontroll genom att samla dina lån och krediter hos samma långivare. På Consector hjälper vi dig att jämföra bankernas räntor och hitta det alternativ som passar dig bäst. Du kan ansöka digitalt på vår webb eller kontakta oss för att prata med en lånespecialist.

Behåll lugnet

Exakt hur omfattande de ekonomiska påföljderna av Covid-19 kommer att bli för var och en är svårt att sia om. Men att virusets framfart kommer att påverka oss alla mer eller mindre är dessvärre ett konstaterat faktum. Oavsett hur mycket eller lite din ekonomi omfattas av Coronaviruset – kom ihåg att behålla lugnet och ha is i magen. Håll dig ständigt uppdaterad med information från trovärdiga källor. På Consector.se kan du också chatta med låneexperter kring eventuella frågor eller funderingar som rör din ekonomi.