Consector Förklarar
Så sparar du till barnen

Så sparar du till barnen

Som förälder vill du självklart ge dina barn en bra start i livet. Men vad bör du göra i dag för att resultatet ska bli bra om 18 år?

Man vill ge barnen ett startkapital till livet som självständiga medborgare, men också inspirera dem att ta hand om sin ekonomi på ett bra sätt. Alternativet till sparande – att låta barnen ärva – har avigsidan att arvet kanske inte faller ut förrän barnen har gått i pension.

Barnsparande i korthet

  • Spara regelbundet
  • Börja spara tidigt
  • Spara i aktier/fonder
  • Titta på ett bosparande

Bra och dåliga sätt att spara till barnen

Att spara är stort, men att spara rätt är större. Skillnaden mellan rätt och fel är tyvärr gigantisk när det gäller slutresultatet. Kapitalet som den unga vuxna får med sig kan slå mer än 100 000 kronor upp eller ner beroende på vilka beslut du fattar i dag.

Spara på börsen

Det är det korta svaret. Aktiemarknaden har historiskt sett alltid gett hög avkastning – om man tittar över tillräckligt långa perioder. Standardtipset är att månadsspara i indexfonder med låga avgifter. Att fonden handlar med aktieindex innebär att ditt kapital följer utvecklingen på börsen i stort. Du är inte beroende av ett enskilt företags framgångar, eller en enskild bransch. Genom att välja fonder med låga avgifter undviker du att ditt sparande äts upp av avgifterna. Leta efter fonder med avgifter under en halv procent. Till exempel en bred Sverigefond eller en global indexfond. Ett annat alternativ är att investera direkt i aktier. Då slipper du avgifterna helt. Å andra sidan får du sämre riskspridning. För dig som sparar ett relativt stort belopp varje månad kan det vara en bra idé att kombinera indexfonder och direkt ägande för att uppnå både låga avgifter och bra spridning.

Bankkonto och räntefonder

Att spara pengar på ett bankkonto kanske känns tryggt och säkert. Men det enda som är säkert är att pengarna kommer att ha tappat i värde när det är dags att använda dem. Det beror på inflationen, den minimala värdeökning som bankräntan ger kommer nästan säkert matchas av en större värdeminskning till följd av inflationen. Just nu är inflationen låg, men sett över 18 år är den förmodligen inte försumbar.

Hur mycket ska man spara?

Inget sparande är för litet. Ett regelbundet sparande är väldigt effektivt under så långa tidsperioder som det rör sig om när du sparar till dina barn. Tillfälliga konjunkturer jämnar ut sig över en 18-årsperiod, och effekten av ränta-på-ränta ger kapitaltillväxten rejäl fart under sparperioden. Med en så lång spartid och med ränta-på-ränta kommer även en sparad hundralapp i månaden generera ett rejält tillskott i kassan för barnet som ska stå på egna ben. Även måttliga belopp gör stor skillnad för en ung människa som kanske ska leva på studielån eller ingångslöner – även om de lyckas få lån med låg ränta genom CSN och inte omedelbart sitter med amorteringar på bolån heller.

Börja spara tidigt

Vi har redan antytt det, men det förtjänar att upprepas: tack vare ränta-på-ränta växer kapitalet mycket snabbt i slutet av sparperioden. Ökningen under det sista året blir väldigt stor i absoluta tal.

Spara på samma konto för alla barnen

Undvik det naturliga misstaget att öppna ett konto per barn. Slutresultatet efter 18 år kan skilja sig drastiskt för barn som har olika födelseår, som Jan Bolmeson visar här. Genom att spara på ett enda konto kan du mycket enklare styra uttagen så att det fluktuerande resultatet under åren inte sår split i barnaskaran. Det blir mer rättvist så.

Spara i eget namn, inte barnets
Om du öppnar konto i barnens namn kan du hamna i praktiska svårigheter. Du har helt enkelt inte fulla rättigheter längre, även om du är barnens förmyndare. Dessutom kan du inte hindra 18-åringen från att sätta sprätt på pengarna när den dagen kommer. Det är ju svårt att veta hur mogna dina barn kommer att vara om arton år. Genom att ha pengarna på ditt eget konto behåller du full kontroll, och det är bara bra i och med att du alltid har barnens bästa för ögonen.

Kapitalförsäkring kan vara ett alternativ

De två sparformer som lämpar sig bäst om du vill spara för barnen i indexfonder är antingen en ISK eller en kapitalförsäkring för barn. Det senare alternativet, kapitalförsäkring, har vissa fördelar. Med en kapitalförsäkring kan du som förälder stå som ägare för försäkringen och barnet/barnen kan vara förmånstagare. Det är enkelt att skriva över ägarskapet på barnen när den dagen kommer, utan att behöva skatta två gånger, som fallet är om du ska föra över kapitalet i en ISK.

Spara till boende

Ett bosparande kan också vara en god idé. Då har du dels fördelarna med ett regelbundet sparande i sig, dels har barnen vissa möjligheter den dagen det är dags att skaffa en bostad. I exempelvis HSB Bospar kan du spara upp till 500 kronor per månad och du kan bland annat välja sparformen etiska fonder om du vill ha möjlighet till högre ränta.

Fråga barnen vad de vill spara till

Att diskutera sparandet med barnen när de blir lite äldre är både roligt och lärorikt. Att sätta upp konkreta sparmål ökar motivationen och gör att sparandet upplevs som meningsfullt och stimulerande.

Läsaren uppmanas att informera sig om, sätta sig in i och beakta risker vid investeringsbeslut. Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Ditt investerade kapital kan såväl öka som minska i värde och det finns inga garantier för att du får tillbaka det investerade kapitalet. Läsaren ansvarar själv för sina investeringsbeslut och informationen bör inte ensamt ligga till grund för sparandebeslut.