Consector Förklarar
Samboekonomi – Så undviker ni pengakonflikter

Samboekonomi – Så undviker ni pengakonflikter

Att flytta ihop är en sak – att ha delad ekonomi en helt annan. Här är tipsen som får samborelationen att hålla (i alla fall ekonomiskt).

Ni tycker om varandra och har bestämt er för att flytta ihop. Grattis! Att bo ihop innebär ju en mängd fördelar, inte minst ekonomiskt. Plötsligt är det bara en hyra istället för två, en elräkning istället för två och ett kylskåp som ska fyllas istället för… ja, ni fattar. Det är helt enkelt ekonomiskt smart att dela boende. Därmed inte sagt att det är helt enkelt! För hur gör man egentligen om den ena parten tjänar mycket mer än den andra eller om den ena plötsligt bestämmer sig för att börja studera? Situationerna som kan dyka upp längs vägen är många, och visst vore det synd att låta ekonomin stå i vägen för en i övrigt så smart och romantisk grej som att vara sambo?

Vi har sammanställt en lista med olika ekonomiska upplägg beroende på hur just din och din sambos livssituation ser ut – allt för att ditt samboliv ska bli en ekonomisk möjlighet och inte ett hinder.

1. Dela lika

Att dela lika är ett ganska vanligt upplägg i samborelationer och innebär att båda betalar, och bidrar, lika mycket till hushållet som när det gäller till exempel hyra, el, mat, försäkringar och abonnemang. Detta upplägg fungerar bäst om båda parter har likvärdiga inkomster. Om så inte är fallet är risken stor att det uppstår en obalans i hushållet då den ena parten har stor ekonomisk rörlighet när de fasta utgifterna är betalda medan den andra parten måste vända på varje krona resten av månaden.

Fördelar: Enkelt upplägg som inte kräver stor planering.
Nackdelar: Kan skapa obalans om inkomstskillnaderna är stora.

Tips: Bara för att ni delar lika måste ni inte tycka lika. Respektera era olikheter!

2. Dela upp ekonomin procentuellt

I samborelationer där parternas inkomster ser väldigt olika ut kan det vara en bra idé att var och en bidrar utifrån bästa förmåga. Ett enkelt upplägg är att dela upp räkningar procentuellt. Låt säga att du tjänar 40 procent av hushållets totala inkomster, då är det kanske rimligt att du står för 40 procent av utgifterna, och vice versa? Det här upplägget fungerar väldigt bra eftersom det skapar en god balans i relationen och båda parter har pengar kvar att röra sig med när alla räkningar är betalda. Om den ena parten har en lägre inkomst på grund av föräldraledighet eller för att ta hand om barnen när de är små bör det tas med i beräkningen!

Fördelar: Skapar balans för båda parter även om era inkomster ser olika ut.
Nackdelar: Kan skapa irritation om den enes lägre inkomster beror på faktorer som den andre parten inte respekterar i längden.

Tips: Skriv ett avtal mellan varandra som kan diskuteras och utvärderas efter en bestämd tid.

3. Ha gemensam pott

Att samla båda parternas inkomster i en gemensam pott för såväl utgifter som för sparande och nöjen är ett upplägg som främst används av gifta par och sambos som har barn och eller som har levt tillsammans länge. Fördelen är att det inger en ”vi-känsla”. En nackdel med det här upplägget är att det lätt kan skapa friktion om parterna har väldigt olika behov och intressen som kostar pengar varje månad.

Fördelar: Skapar en ”vi-känsla” där allt ditt är mitt och vice versa.
Nackdelar: Kan leda till konflikter om era utgifter ser väldigt olika ut.

Tips: Avsätt två lika stora summor pengar varje månad som ni får använda var och en som ni vill – utan pikar och kommentarer från den andre.

4. Hitta ert eget sätt

Det finns inga rätt och fel. Du och din sambo kanske vill ha ett helt annat upplägg än förslagen ovan. Bra! Det viktiga är att ni hittar en modell som båda tycker känns rätt och som båda respekterar. Men ett tips är att formulera upplägget skriftligt , så att det inte uppstår konflikter på grund av missförstånd.

Fördelar: Det är ni själva som har valt upplägget – ingen annan. Bra gjort!
Nackdelar: Om ni inte har en tydlig formulering kring modellen kan det skapa osäkerhet.

Tips: Skriv ner er modell på ett papper och underteckna det!

Några extratips längs vägen:

Prata pengar. Att prata om potentiella problem är grunden för att undvika alla typer av konflikter, även ekonomiska. Så länge ni båda är ärliga mot varandra brukar det gå bra.

Skriv samboavtal. Även om det kan kännas tråkigt att prata om ett eventuellt uppbrott är det viktigt att ni är skyddade, särskilt om någon av er har lånat pengar för att finansiera ert gemensamma hem.

Spara. Oavsett vilket upplägg ni har i er samborelation bör ni se till att ha både ett eget och ett gemensamt sparande. På så sätt kan ni både planera för enskilda och gemensamma drömmar och samtidigt känna er trygga med att det finns kapital att ta av vid oförutsedda utgifter.

Respektera varandra. Bara för att ni har valt att bo ihop betyder det inte att ni tycker lika. Däremot måste ni respektera varandras olikheter. Du kanske vill lägga dina pengar på fotbollsmatcher och kläder medan din partner vill lägga pengar på dyra utekvällar eller bio. Försök att inte ha synpunkter på varandras utgifter – se det istället som något positivt att ni har olika intressen!