Consector Förklarar
Skatt på pension 2020

Skatt på pension 2020

Om du snart ska pensionera dig kan några extra år i arbete vara avgörande för din ekonomi. Ju längre du arbetar, desto mindre behöver du nämligen skatta. Dessutom påverkar din ålder och typ av inkomst hur mycket det blir kvar i plånboken efter skatt. I den här artikeln berättar vi vad du behöver ha koll på när du ska planera din pension.

Hur mycket skatt betalar pensionärer 2020?

Hur mycket du behöver skatta som pensionär avgörs av flera faktorer, såsom var du bor, vilken typ av inkomst du har och din ålder. Minst skatt betalar de som är över 66 år och fortfarande arbetar. I år infördes nämligen en skattesänkning för personer över 66 som har en inkomst över 17 000 kr. En annan fördel med att vänta med att ta ut pension till året då du fyller 66 är det förhöjda grundavdraget.

År 2020 är det personer födda 1954 och tidigare som beskattas lägre.

Skillnaden mellan beskattning av arbetsinkomst och pension

Om du väljer att jobba och ta ut pension samtidigt beskattas inkomsterna olika beroende på var de kommer ifrån. Det nya jobbskatteavdraget gör att arbetsinkomster beskattas lägre än pensionsinkomster, då avdraget endast kan appliceras på din lön. Ur skattesynvinkel lönar det sig därför vänta med att ta ut pension och istället jobba några år extra, vilket dessutom medför att du tjänar ihop mer pensionsrätt. Från och med det år du fyller 66 får du också ett förhöjt grundavdrag samt förhöjt jobbskatteavdrag. Sammanfattningsvis lönar det sig på flera sätt att jobba lite längre.

Exempel på hur ålder och typ av inkomst påverkar skatt på pension 2020

För att illustrera skillnaden i beskattning jämför vi här skatten för en person som är 62 år med en som är 66 år.
(Exemplet baseras på en genomsnittlig kommunalskatt på 32 %)

Inkomst i form av pension: 15 000 kr
Skatt:
62 år: 27 %, 4 060 kr
66 år: 18 %, 2 650 kr

Inkomst i form av lön: 15 000 kr
Skatt:
62 år: 18 %, 2 690 kr
66 år: 8 %, 1 130 kr

Inkomst i form av både lön (15 000 kr) och pension (15 000 kr)
Skatt:
62 år: 26 %, 7 870 kr
66 år: 18 %, 5 300 kr

Detta visar att både ålder och typ av inkomst är avgörande för vad du får kvar i plånboken efter skatt, det handlar alltså om tusenlappar.

Kapitalskatt påverkas ej av ålder

Du betalar lika mycket kapitalskatt oavsett om du arbetar eller har gått i pension. Din ålder påverkar alltså inte hur mycket vinstskatt du behöver betala när du till exempel säljer fonder, aktier eller en bostad.

Vem ansvarar för att rätt skattebelopp dras

Du är själv ansvarig för att se till att rätt skattebelopp dras från din inkomst. Särskilt om du har flera inkomster finns risken att det dras för lite skatt. Det du kan göra för att undvika en sådan situation är att ansöka om jämkning hos Skatteverket. Det innebär att dina arbetsgivare eller pensionsutbetalare skattar enligt Skatteverkets beslut för att du ska slippa kvarskatt.

Räkna ut hur mycket skatt du ska betala

På Skatteverkets hemsida finns ett verktyg som hjälper dig att själv räkna ut exakt hur mycket skatt du ska betala. Var dock medveten om att siffrorna endast gäller det år du använder verktyget, då lagar och prisbasbelopp förändras med tiden.

Avdrag och bidrag för pensionärer

Förhöjt grundavdrag

I Sverige får du ett förhöjt grundavdrag från och med det år du fyller 66. Det innebär att du betalar mindre i skatt än någon som är yngre. Förhöjt grundavdrag är ingenting du behöver ansöka om, utan din pensionsutbetalare eller arbetsgivare tar hänsyn till detta när de betalar ut din inkomst.

Bostadstillägg

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg för dig över 65 år med låg pension. Det är ett tillägg till den allmänna pensionen och som högst kan du få 6 540 kr i bostadsbidrag om du är ensamstående.

Äldreförsörjningsstöd

Äldreförsörjningsstöd är ett stöd för dig som har ingen eller låg pension. Syftet med stödet är att du ska kunna försörja dig själv och betala ditt boende. Du ansöker om äldreförsörjningsstöd på Pensionsmyndighetens hemsida. Då testas samtidigt om du har rätt till bostadstillägg.