Consector Förklarar
Svårt för musiker under 30 att skaffa boende

Svårt för musiker under 30 att skaffa boende

Det är ingen lätt match för unga att ta sig in på bostadsmarknaden i dagens läge. I synnerhet inte för musiker och andra frilansande kreatörer. Samtidigt som bostadspriserna har skjutit i höjden under de senaste åren har också amorteringsreglerna skärpts. Och till följd av detta tjänar en hel generation för lite för att beviljas ett bolån, enligt en kartläggning genomförd av statligt ägda SBAB.

För att teckna ett bolån krävs en kontantinsats på minst 15 procent av den totala köpeskillingen plus en inkomst som täcker omkostnaderna för ett bolån med amortering och övriga levnadskostnader. I och med att Finansinspektionen skärpte amorteringsreglerna den 1 mars i år måste numera alla som tar ett nytt bolån på över 4,5 gånger sin årliga bruttoinkomst dessutom amortera ytterligare 1 procent i tillägg till de tidigare 2 procenten. Enkelt uttryckt – ju lägre inkomst desto svårare att beviljas lån OCH dessutom högre krav på att återbetala.

Den rådande prisbilden på bostadsmarknaden i kombination våra svenska kreditregler gör alltså att det idag får räknas som en lyx för unga att äga en bostad. I alla fall om man inte råkar ha turen att ha föräldrar eller någon annan närstående med god ekonomi och möjlighet att hjälpa till med ett bidrag eller kanske ansöka om ett lån med låg ränta till kontantinsatsen. För även om man sedan tidiga år har varit disciplinerad i sitt sparande är det svårt att lyckas spara ihop till en kontantinsats av den storlek som krävs. Tillhör man dessutom dem som har en sysselsättning inom musik eller något annat område som fordrar dyra instrument, utrustning eller kanske lokalhyror minskar sannolikt utrymmet för sparande.

Vid ansökan om bolån är det inte bara kontantinsatsen och lönens storlek som avgör huruvida lånet beviljas eller inte. Ytterligare en faktor tas i beaktande; nämligen anställningsform och hur stabil inkomsten är. Och även här blir det många gånger tufft för musiker och andra kreatörer som vanligen frilansar och arbetar i projekt. Utan fast anställning och med en inkomst som över tid kanske varierar anser banken att bolånet innebär en större risk. Att beviljas lån som egenföretagare kräver därför oftast en hel del research, jämförelse mellan olika långivare och att man kan påvisa att man, både nu såväl som i framtiden, kan hantera bolånekostnaden.

Just nu är det kanske svårare än någonsin att leva sin dröm och försörja sig på det man brinner för och samtidigt äga sin bostad. Å andra sidan växer den så kallade gig-ekonomin sig starkare. I en intervju i tidningen Piraja säger Lisa Gunnarsson, nordenchef på LinkedIn:

– Utvecklingen pekar starkt åt att vi, som i USA, går mot en gig-ekonomi. Arbetsmarknaden förändras. Allt fler blir frilans och arbetar med tillfälliga projekt istället för att ta fasta anställningar. Vi går snabbt mot att det på allvar blir arbetstagarens och inte arbetsgivarens marknad.

Så vem vet vad framtiden håller.