Consector Förklarar
Så fungerar det att ta ett lån med borgensman

Så fungerar det att ta ett lån med borgensman

Om din låneansökan avslås för att din kreditvärdighet inte är tillräckligt hög kan en lösning vara att skaffa en borgensman. Det innebär att om du inte klarar av att betala lånet kommer långivaren istället att kräva borgensmannen på pengarna. Här får du bland annat lära dig vad du behöver veta om att gå i borgen och hur det fungerar ta ett lån med hjälp av en borgensman.

Vad är att gå i borgen?

Att gå i borgen innebär att en juridisk person eller en privatperson åtar sig att återbetala långivaren om låntagaren själv inte kan betala. Det minskar risken som långivaren tar när de lånar ut pengar till en person med låg kreditvärdighet. Den som går i borgen behöver ha en mycket god ekonomi så att den utan problem kan återbetala lånet.

När behövs en borgensman?

Det finns många situationer då det kan vara aktuellt med en borgensman. Vad dessa situationer har gemensamt är att långivaren behöver en extra försäkran för att godkänna låneansökan. Ett exempel är när en studerande ska köpa sin första bostad men inte har tillräckligt stor inkomst för att banken ska godkänna bolånet. Då kan föräldrarna ställa upp som borgensmän och blir därmed betalningsskyldiga om den studerande inte återbetalar lånet som avtalat.

Viktiga begrepp inom borgen

  • Borgenär – Låneinstitutionen eller banken som lånar ut pengar.
  • Gäldenär – Låntagaren.
  • Borgensman – En privatperson eller juridisk person som går i borgen för gäldenären.
  • Preskription – Att borgenären förlorar rätten att kräva tillbaka lånet efter en viss tidsperiod (3 eller 10 år). Om borgenären skickar ut en påminnelse börjar preskriptionstiden om igen.
  • Borgensåtagande – Att gå i borgen för någon.
  • Prövning av borgensman – Innan ett borgensåtagande godkänns görs en kreditupplysning på borgensmannen. Detta för borgenären ska kunna säkerställa att borgensmannen har tillräckligt god kreditvärdighet för åtagandet.
  • Borgensavtal – En handling som förbinder en person att betala för någon annans räkning om denne inte kan betala.
  • Regressrätt – Att borgensmannen har rätt att kräva tillbaka sina pengar från gäldenären om borgensmannen tvingats betala.

Olika sätt att gå i borgen på

Det finns olika typer av borgen. De vanligaste är enkel borgen, generell borgen och proprieborgen.

Proprieborgen

Proprieborgen är det vanligaste upplägget av borgen. Det innebär att om lånet inte återbetalas som avtalat kan långivaren kräva betalning från borgensmannen eller gäldenären. Borgensmannen har tagit på sig ett lika stort betalningsansvar som gäldenären.

Enkel borgen

Enkel borgen innebär att borgensmannen inte behöver betala förrän det har bevisats att gäldenären inte kan betala.

Generell borgen

Generell borgen utan beloppsbegränsning är betydligt mer ovanligt än de två föregående typerna. Upplägget innebär att borgensmannen tar på sig betalningsansvaret för alltid. Enligt Finansinspektionens regler bör generell borgen inte tecknas vid privatlån. Generell borgen tecknas främst när en aktieägare eller företagsledare går i borgen för sitt bolags förbindelser.

Skillnaden mellan medlåntagare och borgensman

Det är viktigt att skilja mellan medlåntagare och borgensman då deras åtaganden är av olika slag. En medlåntagare står på lånet tillsammans med huvudlåntagaren och de delar på betalningsansvaret. Ett exempel är om ett par ska köpa en bostad och dela på lånet. Då blir den ena huvudlåntagare och den andra medlåntagare. Borgensmannen blir däremot endast skyldig att betala om huvudlåntagaren inte själv kan det. Vad de ändå har gemensamt är att båda fungerar som en extra säkerhet, och kan bidra till bättre lånevillkor.

Ta ett bolån med borgensman

Det finns många fördelar med att ha en borgensman när du tar ett bolån. Borgensåtagandet är i vissa fall avgörande för att långivaren ens ska godkänna låneansökan. Dessutom utgör borgensmannen ytterligare en säkerhet utöver själva bostaden vilket ger dig bättre lånevillkor, till exempel lägre ränta. Det är dock viktigt att borgensmannen är införstådd med vad som händer om du inte lyckas återbetala lånet. Förutom att er relation kan ta skada kan det ha förödande konsekvenser för borgensmannens ekonomi.