Consector Förklarar
Uppskov på vinstskatten – allt du behöver veta

Uppskov på vinstskatten – allt du behöver veta

Om du säljer din bostad för ett högre belopp än du köpte den för behöver du betala skatt när du deklarerar bostadsförsäljningen. Skatten kallas för (rea)vinstskatt och ligger på 22 % av vinstbeloppet. Uppfyller du vissa krav kan du dock göra uppskov på, det vill säga senarelägga, betalningen till Skatteverket. Här berättar vi vad du behöver veta om att göra uppskov på vinstskatten vid en bostadsförsäljning.

Vad är uppskov?

Att göra uppskov innebär att man skjuter upp betalningen av hela eller delar av vinstskatten efter en bostadsförsäljning. Detta kan vara aktuellt om du till exempel behöver använda pengarna till att finansiera ett nytt bostadsköp och nytt bolån. Den del av vinsten som du väljer att skjuta upp beskattningen av kallas för uppskovsbelopp. På detta behöver du betala en årlig skatt som ligger på 0,5 %.

Du ansöker om uppskov hos Skatteverket i samband med att du deklarerar.

Förutsättningar för att få göra uppskov

 1. Du kan endast göra uppskov på vinstskatten när du säljer en privatbostad i Sverige eller inom EES-området. Med privatbostad avses villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt och småhus.
 2. Du och dina närstående måste ha använt minst 50 % av bostadens yta. Har ni bott i ett tvåfamiljshus räcker det att ni har nyttjat 40 % av bostaden.
 3. Du måste köpa en ny bostad inom en viss tidsperiod, antingen före eller efter försäljningen av den gamla bostaden.
 4. Du måste flytta in i den nya bostaden senast den 2 maj året efter försäljning.
 5. Bostaden måste ha varit din permanenta bostad, det vill säga att du har bott och varit folkbokförd där.

För att privatbostaden ska räknas som en permanentbostad måste något av dessa krav vara uppfyllda:

 • Du har bott i bostaden i minst ett år innan du skriver på köpekontraktet. Du får alltså inte ha flyttat ut innan dess.
 • Du har bott i bostaden i minst tre av de senaste fem åren innan köpekontraktet skrivs på.
 • Om du har köpt en ny bostad innan du sålt den gamla utgår ovanstående regler från datumet då du köpte din nya bostad.
  Om du av någon anledning tvingas sälja bostaden behöver du inte ha bott i den i ett år innan du skriver på kontraktet. Några sådana situationer kan till exempel vara en tvångsförsäljning eller försäljning på grund av flygbuller.
 • Har din bostadsrätt tidigare varit en hyresrätt räknas även tiden du har bott i hyresrätten som boendetid.

Hur beräknas uppskovsbelopp & vinstskatt?

Hur du beräknar vinstskatt och uppskovsbelopp illustreras av nedanstående exempel:

Du köper en bostad för 1 miljon. Två år senare säljer du bostaden för 1,3 miljoner. För att räkna ut om du gick med vinst eller förlust drar du av försäljningsutgifter, inköpspris, förbättringsutgifter, lagfartskostnad och kapitaltillskott från försäljningspriset. Resultatet blir din vinst eller förlust. För att beräkna hur mycket skatt du ska betala multiplicerar du nettovinsten med 22%.

Uppskovsbeloppet är vinsten som du väljer att skjuta upp beskattningen på.

För- och nackdelar med uppskov

Det finns både för- och nackdelar med att göra uppskov på reavinsten beroende på din specifika situation. Om du köper en bostad som är billigare än den du säljer är det i många fall bättre att betala vinstskatten direkt. Lagar och räntor kan komma att förändras, och i slutändan kan det därför bli dyrare att vänta. Dessutom behöver du betala en årlig kostnad på 0,5 % av uppskovsbeloppet. I andra fall kanske uppskovet möjliggör finansiering av en ny bostad, och då kan det kännas värt den extra kostnaden.

Uppskov vid köp av billigare bostad

Ett krav för att få fullt uppskov på vinstskatten är att den nya bostaden kostar lika mycket eller är dyrare än den gamla. Köper du en billigare bostad kan du inte få uppskov på hela vinsten.

Formeln för att räkna ut hur mycket du kan få uppskov för är:

Vinst x (Ny bostad / Gammal bostad) = Maximalt uppskovsbelopp

Exempel:

Du säljer en bostad för 2 500 000 kr och gör en vinst på 500 000 kr. Din nya bostad kostar 2 100 000 kr.

500 000 x (2 100 000 / 2 500 000) = 420 000

Det maximala uppskovsbeloppet blir då 420 000 kr.

Uppskovstak återinförs 2020

Den 1 juli 2020 återinför ett tak på hur stort uppskovsbeloppet får vara. Maxbeloppet blir då 3 000 000 kr. Fram tills den tidpunkten kan du alltså göra skjuta upp beskattningen av hela uppskovsbeloppet om vinsten skulle vara högre än så.

Hur länge gäller uppskov?

Uppskovet gäller så länge du bor i bostaden du köpte när du sålde din tidigare bostad. Därefter återförs beloppet och beskattas.