Consector Förklarar
Vad du behöver veta när du lånar för att köpa en nyproducerad bostad

Vad du behöver veta när du lånar för att köpa en nyproducerad bostad

Behöver du låna för att köpa en nyproducerad bostad? Här är några saker att tänka på.

Din bolånekalkyl

Precis som vid alla andra bolån är det viktigt att du kan täcka dina boendekostnader när du köper en nyproducerad bostad. Detta gäller även om räntan skulle gå upp.

En fördel med att köpa nyproducerat är att priset är känt och bestämt i förväg, då budgivning vanligtvis inte förekommer. Nackdelen är att nyproducerade bostadsrätter som regel är dyrare än befintliga.

En viktig faktor är den nya bostadsrättsföreningens ekonomi och löpande avgifter. Eftersom en ny förening inte har några tidigare driftskostnader att falla tillbaka på blir detta en teoretisk beräkning. Dessutom är nya föreningar ofta högre belånade än äldre. Här gäller det att se upp, så att din bostadsbudget inte är en glädjekalkyl. Det är ett vanligt problem att avgiften blir högre än man tänkt sig i nya föreningar.

Som vanligt gäller även de nya amorteringskraven. Du får låna till maximalt 85% av bostadens värde. Du har alltså alltid en kontantinsats på minst 15%. Beroende på belopp, belåningsgrad och din inkomst kan du behöva amortera upp till 3% av lånet per år. Läs mer på vår sida om senaste  reglerna om amorteringskrav.

 

Håller bankens lånelöfte?

Vid köp av nyproducerade lägenheter är det vanligt att man binder upp sig lång tid i förväg, innan bygget är klart. Detta kräver att man har ett stabilt lånelöfte från en bank, som håller över tid. Tyvärr kan förutsättningarna förändras och banken säga nej till ett redan lämnat, preliminärt lånelöfte.

Om du ansöker om ett bolån genom att kostnadsfritt jämföra olika bankers erbjudanden inom bolån hos oss på Consector, då har du tryggheten i att vi är med dig genom hela processen. Om en bank skulle backa ur ditt bostadsköp, då kan vi erbjuda andra alternativ. På så sätt kan du öka din trygghet när du går in i ett köp av en ännu inte färdigproducerad bostad.

 

Bokningsavgift och förhandsavtal

Vid köp av en ännu ej färdig nyproducerad bostadsrätt är det standard att du får betala en bokningsavgift. Denna skiljer sig åt mellan olika byggherrar.

Men ett exempel är att denna avgift är 20.000 kr, varav allt utom en administrationsavgift på 7.000 kr kan återbetalas om du ändrar dig. I andra fall kan hela bokningsavgiften vara låst och gå förlorad om du inte fullföljer köpet.

En avgift tas även ut när du sedan formellt tecknar ett förhandsavtal om köp. Även den kan variera, men i exemplet ovan är den 50.000 kr inklusive de 20.000 du redan betalt.

Normalt sett betalas bokningsavgiften till byggbolaget och förhandsavgiften till den nya bostadsrättsföreningen. Det är dock vanligt att byggföretag hjälper till att få igång en ny förening och att man då betalar båda avgifterna till byggbolaget.

Dessa avgifter kan variera från att vara ett fast standardbelopp till att vara en andel av den nya bostadens totalpris. Vad som gäller i ditt fall får du reda på genom att ta kontakt med den byggherre eller mäklare som säljer det objekt du är intresserad av.

 

Efter köpet

Efter köpet, före inflyttning gör en oberoende besiktningsman en första inspektion av din nybyggda bostad. Då kan det vara bra om du är med. Under denna tid sker även slutbesiktningen.

När den nya bostadsrättsföreningen är registrerad och dess ekonomiska plan är godkänd är det dags att skriva under ett upplåtelseavtal. I samband med detta bestäms även när slutbetalning skall ske, dock senast innan inflyttning.

Två år efter slutbesiktning och inflyttning sker en så kallad garantibesiktning. Då skall fel som uppstått under garantitiden noteras och åtgärdas. Därefter gäller även en byggfelsförsäkring under ytterligare åtta år.