Consector Förklarar
Vad händer med det gemensamma bolånet om ena maken dör?

Vad händer med det gemensamma bolånet om ena maken dör?

Vad händer om två personer har ett gemensamt bolån och en av dem avlider? Vem blir ansvarig för att betala? Går det att bo kvar? Kan man ärva skulder?

Grundprincip: Vid dödsfall betalas lånen av den överlevande medlåntagaren

Om två personer har ett gemensamt lån är båda solidariskt betalningsansvariga. Det innebär att om en av dem försvinner ut ur bilden, då överförs hela lånet med räntor och amorteringar till den efterlevande låntagaren. Vanligtvis hanteras detta så att banken kräver dödsboet på hela lånebeloppet, om det finns tillräckligt mycket pengar. Den efterlevande blir sedan skyldig dödsboet halva den summan. Detta kallas för regressrätt. Finns det inte tillräckligt mycket pengar i dödsboet kan den efterlevande maken i de flesta fall ta över hela det återstående lånet.

 Om däremot bara den ena maken har ett lån, övertas det av dödsboet. Skulle dödsboets tillgångar inte räcka, kan det försättas i konkurs. Men en enskild makes eller förälders helt privata skulder kan ärvas, så om dödsboet inte kan betala avskrivs skulderna. Dock kan till exempel en gemensam bostad komma att säljas och halva beloppet användas för att täcka dödsboets skulder.

Låneskydd vid dödsfall

Ett sätt för att trygga make/sambo är att teckna en ömsesidig livförsäkring på ett belopp som räcker för att täcka lånet. Det belopp som då betalas ut kan användas på det sätt förmånstagaren själv bestämmer. Till exempel för att helt eller delvis lösa ett bolån – eller för att den efterlevande själv ska ha råd att ta över lånet.

Om du har en tjänstegrupplivförsäkring, då ingår ett försäkringsbelopp vid dödsfall som vanligtvis är sex prisbasbelopp (För 2020 är basbeloppet 47.300 kr. Gånger sex blir det 283.800 kr.). Kanske räcker detta inte för att lösa ett vanligt bolån, men kan vara en god hjälp på vägen.

Har du tjänstepension eller en privat livförsäkring kan det ingå en efterlevandeförsäkring, som utbetalas vid dödsfall.

Planera för en trygg framtid vid dödsfall

En god regel kan vara att hoppas på det bästa, men planera för det värsta.

Bäst är att reda ut ekonomin runt ert bolån så snart som möjligt. Man vet aldrig när eller om man kan drabbas av sjukdom eller en olycka. Även om det känns osannolikt.

Skulle något hända är pengar kanske ingen direkt tröst i sorgen. Men ett gott skydd kan göra sorgen lättare att bära. Speciellt när det gäller något så viktigt som boendet.

En lånerådgivare eller familjejurist kan hjälpa er att skapa en trygg lösning som är anpassad till just era förutsättningar.