Consector Förklarar
Vad kollar banken vid bolån?

Vad kollar banken vid bolån?

Har du äntligen hittat det där drömboendet som du har letat efter så länge? Grattis! Då är det dags att skicka in din låneansökan. Kanske undrar du vad banken tittar på när de funderar på om de ska låna ut pengar till dig? Här går vi igenom vad banken egentligen bedömer – från din betalningsförmåga till kreditvärdighet och medlåntagare.

Tillräcklig inkomst?

En förutsättning för att banken ska godkänna ditt lån är att du har en tillräckligt stor inkomst så att du kan betala kostnaderna för lånet. Om du väljer ett lån med rörlig ränta måste banken försäkra sig om att en räntehöjning inte kommer att påverka din återbetalningsförmåga. Även om räntan är låg för tillfället kommer den förr eller senare att höjas. Därför räknar bankerna alltid på en högre ränta än den du betalar när de ska bedöma om de vill bevilja lånet.

Amorteringskrav på bolån

Din inkomst måste även räcka till amorteringarna, det vill säga återbetalningen av bolånet. Idag finns regler för hur mycket du måste amortera på ditt bolån.

Är lånet på mer än 50% av bostadens värde måste du amortera minst 1% av lånebeloppet per år.
Är lånet på mer än 70% av bostadens värde måste du amortera minst 2% av lånebeloppet per år.
Om lånet är större än 4,5 gånger din och din eventuella medsökandes årsinkomst medför amorteringskravet att du måste amortera ytterligare 1 % per år. Som mest kan du alltså behöva amortera 3 % per år av lånebeloppet.

Bolånetaket som infördes 2011 innebär även att du inte får låna mer än 85% av den nya bostadens värde.

Vad är kreditvärdighet?

Innan banken beviljar ditt lån undersöker de också din kreditvärdighet, det vill säga om du har en ordnad ekonomi. Därför tas en kreditupplysning, som bland annat visar att du har en fast inkomst, hur stor den är samt om du har obetalda räkningar som skickats vidare till kronofogden.

Tänk på att många kreditupplysningar under kort tid kan tolkas som att du är en aktiv kredittagare. Även om du inte tar några nya lån kan flera kreditupplysningar tolkas av banken som att du har en rörig ekonomi eller ekonomiska problem. Därför är det bra att veta att Consector bara tar en kreditupplysning för att jämföra lån hos flera olika banker. Till skillnad från om du på egen hand skulle söka lån hos flera banker för att jämföra.

I bedömningen av din kreditvärdighet ingår även dina befintliga lån, som måste tas med i beräkningen för att banken ska få en helhetsbild av din ekonomi.

Medlåntagare

Om du har en medlåntagare, det vill säga att du lånar tillsammans med en annan person, ökar chansen att banken ska godkänna lånet. När två personer delar på ansvaret minskar risken som banken tar genom att låna ut till er. En medlåntagare kan därför både leda till en godkänd låneansökan och bättre villkor (till exempel lägre ränta).

Låna trots betalningsanmärkningar

Det finns en möjlighet att låna pengar trots att du har betalningsanmärkningar sedan tidigare. Det beror på att anmärkningarna ligger kvar i systemet i tre år trots att skulden har betalats tillbaka. Vissa långivare väljer helt enkelt att godkänna lån om dina tidigare skulder är återbetalda och du har en ordnad ekonomi i dagsläget. Men – det är inte inte alla långivare som gör det, särskilt inte när det gäller större lån som bolån. Undersök därför vad långivarna har för krav innan du skickar in din låneansökan.

Vad är lån med säkerhet?

Eftersom stora lån medför en större risk för banken behöver du ofta lämna någon slags säkerhet för att lånet ska beviljas. Banken behöver försäkra sig om att de inte kommer att förlora pengar även om du inte kan betala de månatliga kostnader som ni har kommit överens om. Vid bolån utgör själva bostaden säkerheten för lånet. Om du inte betalar av lånet som överenskommet har banken alltså rätt att ta bostaden ifrån dig.

Helhetsbild

När banken har gjort en helhetsbedömning av dig och din återbetalningsförmåga kommer de antingen att godkänna, eller avslå, din låneansökan.