Consector Förklarar
Vad kollar banken vid bolån?

Vad kollar banken vid bolån?

När banken lånar ut pengar vill den vara säker på att du kan betala månadskostnaden, som till största del består av ränta och amortering. Banken vill också veta att det finns god säkerhet för det du vill låna.

Din inkomst

Du och din eventuella medsökande måste ha ett arbete med en inkomst som är tillräckligt stor för att kunna betala lånets kostnad varje månad. Även om räntan är låg just nu, så kommer den förr eller senare att höjas. Har du rörlig ränta vill man att du ska klara av att betala även om den skulle gå upp, därför räknar bankerna alltid på en högre ränta än den du betalar just nu.

Din inkomst måste även räcka för att amortera, det vill säga betala tillbaka på bolånet. Idag finns regler för när du måste amortera på ditt bolån.

Är lånet på mer än 50% av bostadens värde måste du amortera minst 1% av lånebeloppet per år.
Är lånet på mer än 70% av bostadens värde måste du amortera minst 2% av lånebeloppet per år.
Om lånet är större än 4,5 gånger din och din eventuella medsökandes årsinkomst medför amorteringskravet att du måste amortera ytterligare 1 % per år. Dvs. som mest kan du behöva amortera 3 % per år av lånebeloppet.

Bolånetaket som infördes 2011 medför även att du inte får låna mer än till 85% av den nya bostadens värde.

Vad är kreditvärdighet?

Banken vill också veta att du är skötsam och har ordnad ekonomi. Därför tas en kreditupplysning, som bland annat visar att du har en fast inkomst, hur stor den är samt om du har obetalda räkningar som gått till kronofogden.

Tänk på att många kreditupplysningar under kort tid kan tolkas som att du är en aktiv kredittagare. Även om du inte tar några nya lån kan flera kreditupplysningar i många fall tolkas av banken såsom att du har en rörig ekonomi eller ekonomiska problem. Därför är det bra att veta att Consector bara tar en kreditupplysning för att jämföra lån hos flera olika banker. Till skillnad från om du skulle gå och söka lån hos flera banker själv för att jämföra.

I bedömningen av din kreditvärdighet ingår även dina lån, som måste tas med i beräkningen för att banken ska få en helhetsbild av din ekonomi och betalningsförmåga.

Vad är säkerhet?

För att banken ska veta att den kan få tillbaka sina pengar utgör den bostad du köper säkerhet för ditt lån. Bolånetaket från 2011 innebär att du som mest får låna 85% av den nya bostadens värde.

Du kan även öka lånets säkerhet genom att ha en eller flera medsökande. Du och de medsökande är då, var för sig, fullt ut betalningsansvariga för hela lånet.

Samma sak gäller med borgensmän.

Helhetsbild

Din inkomst måste vara tillräckligt stor för att du skall klara att betala ränta och amorteringar. Den bör även räcka för att täcka dessa kostnader ifall räntan skulle gå upp.