Consector Förklarar
Veckan som gått I Tema Rosa Bandet

Veckan som gått I Tema Rosa Bandet

Rekordresultat för Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj

Rosa Bandet-kampanjen har summerats för fjortonde året i rad och resultatet visar att Cancerfonden slår nytt insamlingsrekord. Genom engagemang och extra stor givarvilja från privatpersoner och företag har kampanjen lyckats samla in 81 miljoner kronor, det skriver Cancerfonden i ett pressmeddelande. Tack vare forskningsframsteg har andelen som överlever sin bröstcancer i minst tio år ökat från knappt 60 procent på 1980-talet till över 80 procent i dag.

Cancerkostnaderna fördubblas fram till 2040

Cancer kostar samhället minst 36 miljarder kronor om året – och kostnaderna ökar stadigt. Enligt en prognos som presenterades i april i årets Cancerfondsrapport kommer kostnaderna dubbleras inom en 25-årsperiod. År 2040 kommer dubbelt så många att leva med en cancerdiagnos de har fått de senaste tio åren vilket innebär en stor kostnadsökning för vården. Ökningen beror dels på att vi blir äldre men också på våra levnadsvanor, säger Jan Zedenius cancerforskare samt medicinskt sakkunnig på Cancerfonden, i ett pressmeddelande.

383 miljoner kronor till svensk cancerforskning i år

Under 2016 kommer 383 miljoner kronor delas ut till de 479 forskningsprojekt som Cancerfondens forskningsnämnd beslutat ska få anslag. Det är, enligt Cancerfonden, en rekordutdelning.   

86% av Cancerfondens intäkter går till forskningsfinansiering

Under 2015 användes 14,2 procent av Cancerfondens totala intäkter till insamling och administration, resten används till forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Svensk insamlingskontroll, SI, accepterar upp till 25 procent i insamlings- och administrationskostnader för att dela ut 90-konton. Det skriver Cancerfonden på sin hemsida.

Consector hjärta Rosa Bandet

För varje lån vi har förmedlat under oktober har vi skänkt en del av vårt arvode till Rosa Bandet. Nu är månaden slut och vi har därmed skänkt 10 000 kronor.