Consector Förklarar
Vi stödjer Svenska freds- och skiljedomsföreningen

Vi stödjer Svenska freds- och skiljedomsföreningen

Det har varit fred i Sverige sedan 1814. Svenska Freds är en förening som hjälper Sverige att fortsätta vara en fredlig nation. De startade redan 1883 och är i dag Sveriges största – och världens äldsta – fredsförening. Vi väljer att sponsra dem ekonomiskt och i samband med vårt nystartade sponsorskap ställde vi tre frågor till Daniel Holking, kommunikations- och insamlingsansvarig på Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

Vilken är er viktigaste fråga i arbetet för att förebygga krig och konflikter?
– Våra viktigaste frågor är fredsbygge och nedrustning, två frågor som hör ihop. Vi jobbar mot vapenhandel, framför allt vapenexport till särskilt problematiska länder. Det kan vara diktaturer och andra länder som kränker mänskliga rättigheter, länder med stort utvecklingsbehov eller länder som befinner sig i väpnad konflikt. Upprustning ökar risken för krig och motverkar möjligheterna att bygga fred. Vi arbetar för att konflikter ska lösas utan vapen och vi tror på att stötta det civila samhället. Vi bedriver påverkansarbete för att fler resurser ska satsas på konfliktförebyggande och mindre på de väpnade alternativen för att lösa konflikter. Ett exempel är ett projekt i Burma där vi samarbetar med nio organisationer från det civila samhället för att bygga fred och demokrati. Ett annat exempel är hur vi i östra Europa arbetar för att stötta demokratibygge, konfliktförebyggande och arbete för mänskliga rättigheter. Alla de här olika delarna är viktiga förutsättningar för fred.

Hur påverkar krig och konflikter ett lands ekonomiska situation?
– Den särskilt problematiska vapenexporten sker till länder med stort utvecklingsbehov. Svensk vapenexport bidrar till att fattiga länder satsar på vapen istället för på sjukvård, skolor och annan samhällsnyttig verksamhet. Krig och konflikter har självklart stor negativ påverkan på ett lands ekonomiska situation. Både för att resurserna satsas på vapen och soldater men också för att krig och konflikter slår sönder samhällena och människors möjligheter att försörja sig. Vi vill även lyfta fram att själva upprustningen, även om det inte pågår krig, påverkar ett lands ekonomiska situation negativt.

Hur kan man som privatperson engagera sig och stödja ert arbete?
– Gå med i Svenska Freds som medlem. Ju fler vi är desto mer kan vi göra! Att bli medlem kostar 20 kronor i månaden, vi vill att alla ska ha råd att engagera sig. Det är också möjligt att stödja vårt arbete mot vapenexport mer specifikt genom att bli så kallad “Fadder mot vapenexport och minor”. Ett annat tips är kampanjen “En Selma för fred” där vi just nu samlar in gamla, ogiltiga, sedlar och låter de komma till nytta igen i vårt fredsarbete. Inför julen kan vi även rekommendera våra julgåvokort. Vi har tagit in sju fantastiska illustratörer som har gjort fina kort att ge bort. Nina Hemmingsson, Ulf Lundkvist (skaparen av “Assar”) och Max Gustafson för att bara nämna några.

Läs mer på http://www.svenskafreds.se/bli-medlem

—-
Som privatperson kan du hjälpa till genom att bli medlem eller månadsgivare. Du väljer själv om du vill vara stödmedlem eller engagera dig i någon av Svenska Freds lokala samordningar eller intressegrupper. Föreningen har i dagsläget över 8 000 medlemmar och har stor geografisk spridning i landet. Läs mer på http://www.svenskafreds.se/bli-medlem